h

Wateroverlast Boshoven

14 september 2016

Gemeente werkt met waterschap aan oplossing nieuwe wateroverlast Boshoven

Foto: Sjoerd van Hoof / weertdegekste.nl

Naar aanleiding van vragen gesteld door de SP tijdens de informatiebijeenkomst Ruimte gaf wethouder Litjens aan dat er samen met het Waterschap gezocht wordt naar een oplossing voor nieuwe wateroverlast in de wijk Boshoven. Met name de Tobbersdijk lijkt de laatste tijd na hoosbuien vaker blank te staan en ook de kruising van de Boshoverweg met De Burcht is een bekende probleemplek.

Lees verder
7 augustus 2013

Nasleep wateroverlast houdt gemoederen bezig

De SP is door verschillende inwoners benaderd over de nasleep van het noodweer van 23 juli jongstleden. De partij heeft klachten gekregen over onderhoud aan kolken, vijvers en watergangen. Ook is er sprake van vissensterfte. De partij wil van het college weten hoe zij met de klachten is omgegaan en of de bezuinigingen van de afgelopen jaren van invloed zijn geweest op het onderhoud in de wijken.

Lees verder
1 november 2012

Actiecomité Wateroverlast Bloemenbuurt aan tafel bij college

Het Actiecomité Wateroverlast Bloemenbuurt wordt actief betrokken bij het oplossen van de problemen van de wateroverlast in de Bloemenbuurt in Boshoven. Het college gaat ten minste twee keer per jaar met het comité om tafel om de voortgang van het oplossen van de problemen te bespreken.

Lees verder
17 september 2012

Gemeente is laks in aanpak wateroverlast

Water inne straotDe gemeente is laks in de aanpak van de wateroverlast in de Bloemenbuurt op Boshoven. De toegezegde acties blijven uit. Voor de SP-fractie is de maat daarom vol en de partij roept het college dan ook ter verantwoording.

Lees verder
5 april 2012

Gemeente belooft aanpak wateroverlast

Water inne straotDe gemeente onderschrijft de conclusies van een rapport van bureau Grontmij over de wateroverlast Bloemenbuurt in Boshoven. Het rapport kan gezien worden als een wetenschappelijke onderbouwing van de klachten die bewoners sinds het bestaan van de wijk al bij de gemeente neer hebben gelegd. Ook geeft het rapport precies aan hoe stap voor stap de overlast tegengegaan kan worden. De SP is blij dat er eindelijk wat gebeurd.

Lees verder
29 maart 2012

SP: aanbevelingen wateroverlast Bloemenbuurt overnemen en uitvoeren

In 2009 beloofde de gemeente wateroverlast voortvarend aan te pakkenBureau Grontmij heeft in een rapport in opdracht van de gemeente onafhankelijk en deskundig bevestigd wat de oorzaken zijn van het probleem met water in de Bloemenbuurt in de Weerter wijk Boshoven. SP, bewoners, de wijkraad, stichting huurdersbelangen en de buurtvereniging voeren al jaren actie voor een aanpak van de problemen. De SP wil dat de aanbevelingen worden uitgevoerd.

Lees verder
16 augustus 2011

Opnieuw klachten over wateroverlast Bloemenbuurt

Water inne straotNaar aanleiding van de regenval van de laatste tijd nemen de klachten over wateroverlast in de Bloemenbuurt op Boshoven weer toe. Een bewonerscomité, ondersteund door wijkraad, buurtvereniging en SP, pakte enkele jaren geleden de klachten over water in kruipruimtes, blank staande straten en slecht onderhoud op. De gemeente heeft enkele maatregelen genomen maar die blijken vooralsnog onvoldoende.

Lees verder
20 november 2010

Bloemenbuurt wil onderhoud kolken en drainage

Water inne straotHet comité wateroverlast Bloemenbuurt heeft volgende week een overleg met de gemeente over de problemen met water op Boshoven. Dan zullen de klachten die binnen zijn gekomen naar aanleiding van de hevige regenval afgelopen weekend worden besproken.

Lees verder
15 november 2010

Oproep: meld wateroverlast Boshoven

De laatste tijd komen er weer nieuwe meldingen bij het comité wateroverlast Boshoven binnen. Oude klachten van wateroverlast in de Bloemenbuurt duiken weer op.

Lees verder
28 maart 2010

Wateroverlast Bloemenbuurt verminderd, comité en SP peilen bewoners

Het buurtcomité wateroverlast Bloemenbuurt op Boshoven heeft afgelopen week gepeild onder de leden en de wijkraad hoe het staat met de wateroverlast. Het bleek dat er nauwelijks klachten meer zijn binnengekomen na het onderhoud van de gemeente. Een succes dat mogelijk werd na een gezamenlijke actie. Voor de zekerheid organiseert het comité met de SP een peiling onder de bewoners van de buurt.

Lees verder

Pagina's

U bent hier