h

Wateroverlast Bloemenbuurt verminderd, comité en SP peilen bewoners

28 maart 2010

Wateroverlast Bloemenbuurt verminderd, comité en SP peilen bewoners

Het buurtcomité wateroverlast Bloemenbuurt op Boshoven heeft afgelopen week gepeild onder de leden en de wijkraad hoe het staat met de wateroverlast. Het bleek dat er nauwelijks klachten meer zijn binnengekomen na het onderhoud van de gemeente. Een succes dat mogelijk werd na een gezamenlijke actie. Voor de zekerheid organiseert het comité met de SP een peiling onder de bewoners van de buurt.

Halverwege 2008 nam de SP de handschoen op naar aanleiding van nieuwe klachten. Ze onderzocht de klachten en begin 2009 verscheen een rapport van deze actie, die samen met bewoners, SP, SWL, buurtvereniging en wijkraad is opgepakt.

SP-woordvoerder Paul Lempens, die vanaf het begin is betrokken bij de actie: "Na het onderzoek en het verschijnen van het gezamenlijke rapport is er veel gebeurd. De gemeente heeft de problemen erkend, onderzocht en is tot daden overgegaan. Eindelijk is er onderhoud gepleegd, kolken gereinigd, putdeksels geplaatst en het drainage-systeem schoongemaakt. Dit alles lijkt zijn beoogd effect te hebben gehad. Na 20 jaar overlast is het heel wat minder. We krijgen bijna geen klachten meer binnen uit de buurt, zo vertellen de leden van het comité en de wijkraad ons.'

Om uit te sluiten dat bij individuele bewoners en op sommige plaatsen het probleem met wateroverlast nog niet is opgelost, wordt melders via het buurtblad en het adressenbestand van het actiecomité verzocht om vóór 2 april te melden 'of de overlast zich nog voordoet bij u in en rond het huis, en zo ja in welke vorm?'
Bewoners kunnen antwoorden naar e-mailadres bloemenbuurt@gmail.com of op het spreekuur van de wijkraad Boshoven; iedere donderdag van 15.00- 18.00 uur in het Kwintet op de Boshoverweg. 'Als bewoners hun klachten doorgeven kunnen wij beoordelen of de problemen echt zijn verminderd dan wel opgelost. Overigens blijven we alert om ook in de toekomst problemen te voorkomen.'

Voor informatie over de actie kan men terecht op de website van het buurtcomité wateroverlast bloemenbuurt

U bent hier