h

Oproep: meld wateroverlast Boshoven

15 november 2010

Oproep: meld wateroverlast Boshoven

De laatste tijd komen er weer nieuwe meldingen bij het comité wateroverlast Boshoven binnen. Oude klachten van wateroverlast in de Bloemenbuurt duiken weer op.

Met klem verzoeken wij u deze te melden via bloemenbuurt@gmail.com met vermelding van uw naam adres telefoon. Ook foto's zijn welkom. Indien u geen internet heeft of assistentie nodig heeft, kunt u terecht op het spreekuur van de wijkraad Boshoven. Iedere donderdag 15.00- 18.00 uur in het Kwintet op de Boshoverweg.

Volgende week hebben is er een overleg met de gemeente. Onze indruk is dat het onderhoud onvoldoende is geweest en dat het niet wordt bijgehouden. Met uw melding kunnen we dit als comité bewijzen en maatregelen bepleiten. Graag uw spoedige reactie, ook indien er geen overlast van water is.

Comité Wateroverlast Boshoven

Wateroverlast Bloemenbuurt verminderd, comité en SP peilen bewoners

U bent hier