h

Nasleep wateroverlast houdt gemoederen bezig

7 augustus 2013

Nasleep wateroverlast houdt gemoederen bezig

De SP is door verschillende inwoners benaderd over de nasleep van het noodweer van 23 juli jongstleden. De partij heeft klachten gekregen over onderhoud aan kolken, vijvers en watergangen. Ook is er sprake van vissensterfte. De partij wil van het college weten hoe zij met de klachten is omgegaan en of de bezuinigingen van de afgelopen jaren van invloed zijn geweest op het onderhoud in de wijken.

SP-raadslid Bert Peterse heeft de klachten verzameld: “Op 23 juli vond er hevig noodweer plaats in en om Weert. Nu de meeste schade is opgenomen en de gevolgen zijn opgeruimd, komen ook andere meldingen bij de SP fractie binnen die samen hangen met de gevolgen van het noodweer. Belangrijkste vraag is of de bezuinigingen van de laatste jaren gevolgen hebben gehad op het onderhoud aan het groen, het water, het riool, de straten, stoepen en pleinen.”

Achterstallig onderhoud aan de vijver aan de Nieuwenbroek op Boshoven

De klachten gaan niet alleen over het onderhoud, maar ook over vissensterfte. Peterse: “Vanuit de Kazernebuurt en op Keent hebben we klachten ontvangen over het achterblijven van reinigen van de kolken. Ook hebben bewoners geklaagd over het achterstallig onderhoud aan de waterlopen en vijvers op Boshoven. Door de regen en de overstort van het riool zijn veel vissen gestorven.”

Ook is er positief nieuws, zegt het SP-raadslid. “Ondanks de hevigheid van de bui, was er op Boshoven geen sprake van een borrelend riool wat via toiletten zijn weg zoekt. De vorig jaar getroffen maatregelen tegen de wateroverlast lijken hiermee hun werk te doen.”

De SP vraagt onder andere inzicht in het aantal klachten, of er sprake is van achterstallig onderhoud en waar dat dan aan te wijten is. De fractie wil de gevolgen van het noodweer in een commissievergadering van de gemeenteraad bespreken.

U bent hier