h

Gemeente is laks in aanpak wateroverlast

17 september 2012

Gemeente is laks in aanpak wateroverlast

Water inne straotDe gemeente is laks in de aanpak van de wateroverlast in de Bloemenbuurt op Boshoven. De toegezegde acties blijven uit. Voor de SP-fractie is de maat daarom vol en de partij roept het college dan ook ter verantwoording.

SP-raadslid Bert Peterse heeft in de zomerperiode met het actiecomité Wateroverlast gesproken: “In mei is er een bewonersavond geweest. Ook aan de gemeenteraad zijn diverse toezeggingen gedaan de communicatie te verbeteren. Hier is weinig van gebleken en klachten over de overlast houden aan. Het is onvoorstelbaar dat de aanpak van de overlast maar niet wordt opgepakt. Ik vraag het college dan ook om actie.”

De oproep van de SP wordt ondersteund door het actiecomité Wateroverlast. Voorzitter Roger Owsianny: “Als actiecomité beraden we ons op vervolgacties. De gemeente had beloofd bewoners van de Bloemenbuurt te informeren met een nieuwsbrief, maar ook duidelijk te maken hoe men klachten kan melden. Alleen op die manier kan er een structurele aanpak plaatsvinden in plaats van incidentenbestrijding. Na 4 maanden is er nog steeds geen nieuwsbrief en worden we als comité ook niet geïnformeerd.”

Peterse betreurt de hele gang van zaken: “Met het Grontmij-rapport in april was er vertrouwen dat eindelijk de overlast structureel zou worden aangepakt. Uit alle signalen blijkt nu dat de verantwoordelijkheid weer wordt afgeschoven en klachten niet worden opgepakt. Ik vraag me af hoe lang de gemeente nog als een struisvogel haar kop in het zand steekt en mensen nou eindelijk serieus neemt. Vervolgacties van het comité steunt de SP dan ook van harte.”

U bent hier