h

Ook college van B&W wil geen bomenkap

19 mei 2015

Ook college van B&W wil geen bomenkap

Foto: Nico van den Bent

In de commissievergadering Ruimte afgelopen dinsdag vroeg SP-commissielid Nico van den Bent om het onderwerp 'bomenkap N280' op de agenda te zetten. ook D66 stelde vragen aan het college. de reactie was duidelijk.

Het college geeft aan NIET voor het kappen van de bomen te gaan en wil zelfs bezien of er wel een noodzaak is om de N280 tot aan de A2 te gaan re-construeren gezien de reeds gewijzigde toekomstplannen van de afgelopen jaren (niet méér industriegebieden aan die zijde van Weert, maar Kampershoek 2.0) . "De noodzaak voor dit plan is dus niet actueel en de gelden kunnen wel beter worden besteed ten gunste van Weert" volgens Wethouder van Eersel .

De raad  is er zich weer van bewust dat ze de tijd nuttig moet gebruiken voor het indienen van wensen en bedenkingen tegen dit plan van de provincie.

Op 3 Juni is er een voorlichting vanuit de Provincie aan de betrokken gemeenteraden.

Wordt vervolgd......

U bent hier