h

Waterschap: beverdam in overleg met boeren verwijderd

15 december 2015

Waterschap: beverdam in overleg met boeren verwijderd

Foto: fam. van den Hurck / SP Weert

Begin november stelde de SP vragen aan het Waterschap Peel en Maasvallei over het verwijderen van de beverdam die sinds eind vorig jaar herhaaldelijk door een bever wordt gebouwd in de Houtstraatlossing. De SP en ook omwonenden zagen geen directe aanleiding voor het verwijderen van de dam maar het Waterschap wel op basis van het advies van een deskundige.

Het waterschap heeft eind vorig jaar een hydroloog onderzoek laten doen naar de beverdam. Middels het ‘beverprotocol’ wordt aan de hand van vier punten getoetst of de dam tot overlast of schade leidt;

  • Ontstaat er onacceptabele ‘natschade’ aan infrastructuur of bebouwing?
  • Is er sprake van een verminderde werking van overstorten van het gemeentelijk riool?
  • Is er sprake van onacceptabele vernatting van omliggende landbouwgronden?
  • Is er sprake van vernatting van omliggende natuurgebieden?

Volgens het rapport van de hydroloog is van punt één en twee geen sprake. Van punt vier is wel sprake maar dit wordt niet als probleem gezien. Van punt drie is ook sprake en dit wordt wel als een probleem gezien.

Uit het onderzoek blijkt namelijk dat enkele landbouwpercelen tussen de Koekoeksweg en de Gebleektesteeg zo'n 800 meter stroomopwaards van de dam te nat worden. Dit heeft nadelige gevolgen voor de landbouw. Het advies is daarom om de beverdam te verwijderen.

Foto: Jeroen Goubet / SP Weert

Op de vraag van de SP of er geen andere oplossingen mogelijk zijn zoals het verlagen van de dam of het aanleggen van een bypass zegt het waterschap het volgende.

 ‘Bij iedere beverdam maken wij een afweging op maat. Dit doen we in samenwerking met andere partijen (zoals Provincie, terreinbeheerders en agrariërs). Maatregelen zijn bijvoorbeeld: aankoop van gronden met natschade, afkoop van natschade, het aanleggen van een buis dwars door de beverdam om het peil te verlagen en het verwijderen van (delen van) de dam. Afhankelijk van de situatie en de medewerking van agrariërs wordt door het Waterschap een aanpak gekozen.’

Hieruit is af te leiden dat de dam is samenspraak met boeren in de omgeving verwijderd is.

Het lijkt er dus op dat de bever beter een ander plekje kan zoeken voor zijn bouwwerk. De tijd zal leren hoe volhardend het dier is.

U bent hier