h

Statenfractie stelt vragen over bomenkap N280

12 mei 2015

Statenfractie stelt vragen over bomenkap N280

Foto: Jeroen Goubet / SP Weert

De provinciale SP heeft aan de Gedeputeerde Staten van Limburg (het provinciebestuur) vragen gesteld over de voorgenomen bomenkap langs de Roermondseweg in Weert. Dit plan van de provincie kwam onlangs als een complete verassing omdat in eerdere verbeteringsplannen voor de weg de bomen konden blijven staan. In navolging van de Weerter politiek wil de provinciale SP nu dus ook duidelijkheid.

De fractievoorzitter van de provinciale SP, Bram Schamineé vraagt in een brief aan het college van Gedeputeerde Staten (GS) waarom de plannen veranderd zijn. Ook laat de SP er geen onduidelijkheid over bestaan dat ze de kap niet te ziet zitten.

Mogelijk wordt er volgende week al een werkbezoek door de Statenfractie aan Weert gebracht om de situatie met eigen ogen te kunnen zien.

U bent hier