h

Nog steeds problemen rond ondergrondse vuilcontainers

20 december 2010

Nog steeds problemen rond ondergrondse vuilcontainers

GrofvuilOndanks dat de SP in de gemeenteraad al enkele keren op maatregelen aandrong blijft de partij klachten binnen krijgen over het illegaal dumpen van afval rond ondergrondse vuilcontainers. Toezeggingen van het college van burgemeester en wethouders over verbeteringen lijken dus nog niet overal merkbaar. Reden voor de socialisten om opnieuw aan de bel te trekken.

In juli zegde wethouder Litjens toe dat de situatie rond afvalcontainers bij flats en winkelcentra in Weert snel zal verbeteren. Vooruitlopend op een meer vergaand plan zegde hij toe de containers ´vaker en slimmer te laten legen´. Ook zou het pasjessysteem, dat nu vaak niet werkt, verbeterd worden.

Ondanks dat heeft de SP sindsdien een hele serie klachten verzameld. Zo kreeg de SP onlangs een kopie van een e-mail wisseling tussen de gemeente en een burger die deze overtredingen herhaaldelijk vaststelt. Sinds maart 2010 zijn zes gevallen van illegale dump genoemd, compleet met tijdstip van het voorval, kentekens en kenmerken van de auto.

De SP wil in een brief van B&W weten welke maatregelen er al genomen zijn om de situatie te verbeteren. Ook wil de partij weten wat de gemeente heeft gedaan met de zeer duidelijke informatie over de illegale dump.

Gemeente pakt rommel rond afvalcontainers aan

U bent hier