h

SP komt met voorstel over eerlijker delen

16 oktober 2011

SP komt met voorstel over eerlijker delen

De SP heeft in de Weerter gemeenteraad een voorstel ingebracht om eerlijker te delen. De partij wil dat de gemeentelijke afvalstoffenheffing op een andere manier geheven wordt waardoor de lagere inkomensgroepen worden ontzien zonder dat hogere inkomensgroepen enorm meer gaan betalen.

De rioolheffing wordt door de gemeente geheven om onderhoud te kunnen doen aan het rioleringssysteem in Weert en ook voor de aanleg van nieuwe rioleringen. Ook het ophalen van huisafval wordt met de inkomsten uit deze heffing betaald. In Weert bestaat op dit moment nog het systeem dat er per adres rioolheffing betaald wordt. Mensen die in een flatje wonen betalen dus hetzelfde bedrag als bijvoorbeeld een groot bedrijf.

De SP vindt dat het eerlijker kan. De partij stelt daarom voor om de rioolheffing te koppelen aan de waarde van een woning of pand, de zogenaamde WOZ waarde. Voor veel mensen blijft daardoor de rioolheffing ongeveer gelijk. Maar lagere inkomensgroepen, die vaak in een huurhuis wonen, betalen door het voorstel van de SP bijvoorbeeld geen rioolheffing meer. Mensen die in een dure woning wonen,mensen die in een woning met veel grond wonen, en grote bedrijven gaan meer betalen.

Het voorstel van de SP is geen belastingverhoging. Het bedrag dat de gemeente binnenkrijgt via de rioolheffing blijft gelijk. De verdeling wordt alleen eerlijker.

Het voorstel wordt in de aanstaande commissievergadering Algemene Zaken en in de aanstaande raadsvergadering besproken.

SP presenteert resultaten enquête grof huisvuil

U bent hier