h

Raad niet enthousiast over plannen Dillenburg

14 april 2005

Raad niet enthousiast over plannen Dillenburg

In de commissie ruimtelijke ordening werd gesproken over de resultaten van het buurtonderzoek van de SP in deze buurt op Moesel.

Buurtonderzoek van de SP in de buurt Dillenburg-Oudenakkerstraat op Moesel leerde dat de bewoners niet geïnformeerd zijn over plannen van de gemeente om achter de flats aan de Dillenburg en de woningen aan de Oudenakkerstraat op Moesel een mooi groen gebied laten verdwijnen ten gunste van 10 starterswoningen. Men is niet enthousiast over de plannen en vindt het belangrijk om het groen te behouden. In de commissie Ruimtelijke Ordening werden de resultaten ter kennis gebracht van de overige partijen. Met uitzondering van de VVD (nog geen mening) en Weert Lokaal was men niet te spreken over de plannen. De wethouder werd gedwongen enkele toezeggingen te doen en het doorgaan van de plannen staat op losse groeven.

Buurtonderzoek Oudenakkerstraat/Dillenburg, Moesel
de resultaten van het buurtonderzoek (in PDF)

U bent hier