h

Buurtonderzoek Oudenakkerstraat/Dillenburg, Moesel

11 april 2005

Buurtonderzoek Oudenakkerstraat/Dillenburg, Moesel

Bewoners van het buurtblok Oudenakkerstraat –Victor de Stuerstraat- Dillenburg-Willem de Zwijgerstraat krijgen vandaag bezoek van de Socialistische Partij. Samen met enkele buurtbewoners peilt de partij de meningen over het idee van de gemeente om achter de flats en de woningen een straat aan te leggen met 10 starterswoningen.

Aan de achterzijde van de woningen ligt een braakliggend terrein, geheel begroeid met bomen en struiken. Een gedeelte van dit terrein, grenzend aan de Oudenakkerstraat, is 22 jaar geleden door de gemeente in bruikleen aan de bewoners gegeven om daar volkstuintjes te maken. De gemeente heeft het idee opgevat om op dit terrein een straat te maken en daar 10 starterswoningen te bouwen. Hiervoor moeten het groen en de tuintjes verdwijnen. De SP heeft bij ongeveer 100 gezinnen een vragenlijst bezorgd die vandaag wordt opgehaald. De socialisten willen weten of bewoners op de hoogte zijn van de plannen, wat ze van het idee vinden en of men al dan niet belang hecht aan het behoud van het groen in de buurt. Afhankelijk van de reacties wil de SP samen met bewoners de mogelijkheden voor eventuele verdere acties bekijken.

Lees de tekst van de vragenlijst (PDF)
Update 13-04-2005 • Uitslag enquete (PDF)

U bent hier