h

Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man (NMC)

18 juli 2005

Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man (NMC)

Standpunt van de SP ten aanzien van het behoud van het Natuur- en Milieucentrum De IJzeren Man (NMC)

Schone lucht, schoon water en een schone bodem: drie belangrijke voorwaarden voor een gezonde leefomgeving.
Het is helaas niet meer vanzelfsprekend dat die overal aanwezig zijn.
Door een ongebreideld gebruik van fossiele brandstoffen (aardgas, kolen en olie) wordt onze aarde langzamer warmer. De aarde zal daaraan niet ten onder gaan maar of die aarde dan wel zo’n geschikte plaats is voor mensen om te leven?
Willen we onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen nog steeds een goede leefomgeving bieden, dan moeten wij ons gedrag eens wat aan gaan passen.
Dat ligt in de eerste plaats aan onszelf, aan ons eigen gedrag.

Wij zullen eens wat voorzichtiger en zuiniger om moeten gaan met natuur en milieu.
Natuur- en milieueducatie is daarom brood en broodnodig.
In het natuur- en milieucentrum “De IJzeren Man” zijn dagelijks vele vrijwilligers bezig om U en vooral Uw kinderen meer bewust te maken van onze natuur en onze leefomgeving.
Dit werk is zo belangrijk, dat mag niet verdwijnen door bezuinigingen bij de gemeente en Natuurmonumenten. Nu niet maar ook in de toekomst niet.

U bent hier