h

SP akkoord met Reconstructie Noord- en Midden-Limburg

9 maart 2004

SP akkoord met Reconstructie Noord- en Midden-Limburg

De SP-fractie in Provinciale Staten van Limburg is akkoord gegaan met het Reconstructieplan Noord- en Midden Limburg. Dat gebeurde nadat gedeputeerde Ger Driessen (CDA) tijdens de Statenvergadering een aantal toezeggingen had gedaan aan de SP

Het Reconstructieplan voorziet in een groot aantal maatregelen ter bevordering van de leefbaarheid op het platteland. Het verplaatsen van veehouderijen uit kwetsbare gebieden vormt onderdeel daarvan.

In zijn bijdrage tijdens de Statenvergadering stelde SP-woordvoerder Rob Janssen "de geest van deze Reconstructie" te omarmen, maar formuleerde hij tevens een aantal zorgpunten. Zo wil de SP, dat de provincie te toekomstperspectieven van de intensieve veehouderij in Nederland scherp in de gaten blijft houden.
Janssen: "Het verplaatsen van intensieve veehouderijen is een kostbare aangelegenheid. Als je daaraan begint, moet je wel weten of die sector eigenlijk wel toekomst heeft." Ook riep de SP'er het college op, om uitdrukkelijk blijven te zoeken naar alternatieve vormen van bedrijvigheid voor boeren die overwegen of gedwongen worden te stoppen. In het kader daarvan wees Janssen op het groeiend aantal boeren dat onder het bijstandsniveau leeft. Gedeputeerde Driessen kwam de SP op beide punten tegemoet. Een SP-motie voor actieve inzet op het gebied van dierenwelzijn haalde het echter niet.

Janssen: "Met dit Reconstructieplan kunnen wij leven. Wel hebben we nog genoeg een aantal bedenkingen en twijfels. Zo kun je je afvragen hoe het zit met het maatschappelijk draagvlak in de gebieden rondom Horst en Weert, waar veehouderijen geconcentreerd worden. Daar is logischerwijs het nodige verzet te verwachten. Aan de andere kant zien we kansen op verbetering van woon- en natuurfuncties in de kwetsbare gebieden. Dat laatste maakt, dat voor ons het positieve overheerst. Maar wij zullen de uitvoering en de uitwassen van de Reconstructie scherp in de gaten blijven houden."

limburg.sp.nl

U bent hier