h

Bewoners Moesel: Géén bebouwing bij kerk

20 juli 2008

Bewoners Moesel: Géén bebouwing bij kerk

De kerk van Moesel, nu nog tussen het groen, straks verscholen achter steenEerder deze maand verspreidde de SP samen met de wijkraad Moesel in het centrumgebied van Moesel een huis-aan-huis enquête waarin bewoners werden geïnformeerd en gevraagd om hun mening over de bouwplannen bij de Verrezen Christus-kerk. Ondanks de vakantieperiode was er een prima respons en de boodschap van de bewoners was overduidelijk.

Aan de St. Josfefslaan in Keent moeten enkele winkels plaatsmaken voor de bouw van de zogenaamde brede school aldaar. Het vorige College van Burgemeester en Wethouders van Weert heeft aan deze winkeliers een nieuwe locatie voor hun zaak voorgesteld, namelijk in of nabij het winkelcentrum Moesel. Aan de hand hiervan zijn de plannen gemaakt om op de grasveldjes voor de Verrezen Christus kerk te bouwen. Volgens de bouwtekeningen zullen aan beide kanten van het paadje naar de kerk aan de Nassaulaan gebouwen komen van twee verdiepingen hoog. Hiervoor zullen drie bomen rond de grasveldjes gekapt worden. Het paadje blijft bestaan.

Een zeer ruime meerderheid van 91% antwoordde ‘nee’ op de vraag of men positief tegen de bouwplannen staat. 88% van de bewoners was op de hoogte van de plannen ondanks de gebrekkige communicatie door de gemeente.

De kerk van Moesel, nu nog tussen het groen, straks verscholen achter steen
De kerk van Moesel, nu nog tussen het groen, straks verscholen achter steen

Ook konden bewoners in de enquête een toelichting geven waarom ze de plannen wel of niet goedvonden. De meeste reacties waren afkeurend. ‘Zonde van het groen en de bomen’ en ‘De kerk verdwijnt uit het zicht, komt in het gedrang, de toegang wordt slechter’ werden erg vaak gehoord. Maar ook waren veel bewoners van mening dat één van de nieuwe winkels, een drukkerij, helemaal niet hoort in een winkelcentrum maar op een industrieterrein. En men is verontwaardigd over het feit dat er geen overleg over de plannen is geweest met omwonenden, waardoor de indruk ontstaat dat de gemeente steeds maar doet wat ze wil.

‘Ik ben het er helemaal niet mee eens. Weert stad in het groen? Hoe lang nog? Ze gaan hun gang bij B&W zonder toestemming van omwonenden. Ditzelfde is ook al gebeurt bij de Oranjeflat’ licht iemand toe. Sommigen gaan nog verder door te stellen dat het ‘een achterbakse truc is om onze kerk de nek om te draaien’ en ‘eerbied te hebben voor Gods huis (de kerk), dat stop je niet weg achter hoogbouw. Dat gebeurt in geen enkel kerkdorp, waarom in Moesel dan wel? En er zijn suggesties waar de winkels dan wel te plaatsen zoals elders in de wijk Keent, of in de verloederde Stationsstraat.

Maar er is ook een enkele positieve reactie. ‘Enerzijds vind ik het jammer dat er een beperkt stukje groen en bomen verdwijnen maar ik vind het toch belangrijker dat de functie van het winkelcentrum Moesel versterkt wordt. Op termijn pleit ik voor het opheffen van de kerk op Moesel t.g.v. het winkelcentrum daar de grote kerk van Keent op steenworp afstand ligt van de Moeselkerk’ aldus een van de ondervraagden.

Na de vakantie zal de SP samen met de wijkraad en de bewoners die aangegeven hebben ook in verzet te willen komen bekijken hoe en of er verder actie gevoerd gaat worden. Want meer dan negen op de tien mensen die her ergens niet mee eens zijn, dat is een te grote groep om te negeren.

De kerk van Moesel. De bomen zullen wijken
De kerk van Moesel. De bomen zullen wijken

De bewuste grasveldjes aan weerszijden van het oprijpad naar de kerk
De bewuste grasveldjes aan weerszijden van het oprijpad naar de kerk


De veldjes gezien vanf de andere kant

De hele geschiedenis op een rijtje:

07-07-2008: Bebouwing bij kerk Moesel?
11-05-2008: 'Weert stad in het groen, kerk van Moesel binnenkort in het steen'
10-05-2008: SP wil opheldering over bouwplannen bij kerk Moesel
15-04-2008: Pastoor Rosenhart boos op college
23-03-2007: Nog steeds geen oplossing voor ondernemers 'C2-locatie' Keent
03-07-2003: Geen draagvlak voor C2, geen school op C2!

U bent hier