h

Bebouwing bij kerk Moesel?

7 juli 2008

Bebouwing bij kerk Moesel?

De kerk van Moesel, nu nog tussen het groen, straks verscholen achter steenOnlangs werd bekend dat de gemeente binnenkort winkels wil gaan bouwen op de grasveldjes voor de Verrezen Christuskerk in Moesel aan de Nassaulaan. De SP en de wijkraad Moesel zijn daarop een enquete gestart om de mening van de buurtbewoners en de winkeliers in het winkelcentrum te peilen.

Aan de St. Josfefslaan in Keent moeten enkele winkels plaatsmaken voor de bouw van de zogenaamde brede school aldaar. Het vorige College van Burgemeester en Wethouders van Weert heeft aan deze winkeliers een nieuwe locatie voor hun zaak voorgesteld, namelijk in of nabij het winkelcentrum Moesel. Aan de hand hiervan zijn de plannen gemaakt om op de grasveldjes voor de Verrezen Christus kerk te bouwen. Deze locatie is de winkeliers indertijd ook officieel toegezegd.

Inmiddels zijn de plannen klaar en heeft het huidige college van Burgemeester en Wethouders, gebonden aan de toezegging uit het verleden, een bouwvergunning afgeven.

Volgens de bouwtekeningen zullen aan beide kanten van het paadje naar de kerk aan de Nassaulaan gebouwen komen van twee verdiepingen hoog. Hiervoor zullen drie bomen rond de grasveldjes gekapt worden. Het paadje blijft bestaan.

Bij een kleine huis aan huis- peiling in de buurt twee weken terug, bleek dat er verschillend tegen deze plannen aangekeken wordt. De één vindt het verdwijnen van de open ruimte, het groen en de bomen jammer, de ander vindt het positief dat er meer winkels in de wijk bij komen. Maar wat vooral bleek is dat veel buurtbewoners niet op de hoogte zijn van de plannen.

De wijkraad Moesel en de SP vinden dat de wijkraad, de politiek maar met name de bewoners onvoldoende door de gemeente zijn betrokken en geïnformeerd overde plannen. Daarom hebben de SP en de wijkraad Moesel het initiatief genomen om dit alsnog te doen. Daarom is er vandaag in de straten rond het winkelcentrum huis-aan-huis een enquête verspreid. deze enquete is ook hier beneden in te vullen:

Peiling bebouwing bij kerk Moesel


1. Kent u het plan om winkels en woningen bij de kerk van Moesel te bouwen? Ja Nee

2. Vindt u dit een goed plan? Ja Nee
Weet niet

3. Toelichting waarom


4. Heeft u behoefte aan meer informatie, bijvoorbeeld tijdens een bijeenkomst? Ja Nee

naam
adres
telefoon
e-mail

Met het verzenden van dit formulier sta ik toe dat bovenstaande gegevens worden geregistreerd door de SP-Weert.


Bedankt voor uw medewerking!

SP wil opheldering over bouwplannen bij kerk Moesel
De SP in Moesel op een Oranje avond in een Oranje buurt

U bent hier