h

Openbare verlichting kan veel goedkoper en zuiniger

20 april 2009

Openbare verlichting kan veel goedkoper en zuiniger

De SP heeft de gemeente gewezen op de mogelijkheden die er zijn om aanzienlijk op de energiekosten voor de verlichting in de openbare ruimte te besparen. Zonder enige concessie aan comfort of veiligheid kan een gemeente 40 tot 70% op deze energiekosten besparen. De wethouder gaat de mogelijkheden bekijken.

De energiekosten voor de gemeente worden voor het allergrootste deel bepaald door het elektriciteitsverbruik van de straatverlichting. Door gebruik te maken van slimme, dimbare verlichting kan wel 40% worden bespaard en door gebruik te maken van LED verlichting kan wel 70% worden bespaard.

SP raadslid Herman Beuvens heeft de verantwoordelijke wethouder hierop gewezen in de commissie Ruimtelijke Ordening (RO) van 16 april. Als oud-medewerker van Philips Lighting kreeg Beuvens onlangs deze informatie. Philips is, samen met de gemeente Eindhoven, al een heel eind op weg bij de ontwikkeling en ingebruikname van dit soort verlichtingssystemen voor de openbare ruimte en daar heeft de SP de wethouder op gewezen.

Met name voor de nieuwe wijken Vrouwenhof en Laarveld liggen hier mogelijkheden. Hier is nog geen besluit genomen over de verlichting. De wethouder heeft gezegd daar naar laten te kijken. Overigens bij de renovatie van de Stadsbrug moet ook de verlichting gedeeltelijk worden aangepast en hiervoor zal ook LED verlichting worden gebruikt, zoals ook voor de nieuwe sfeer (kerst) verlichting in de binnenstad.

De SP zal aandacht blijven vragen voor ook dit aspect van het milieubeleid van de gemeente.

U bent hier