h

160 miljoen kubieke meter afvalwater en 30.000 ton slib

28 mei 2009

160 miljoen kubieke meter afvalwater en 30.000 ton slib

Deze enorme hoeveelheden worden jaarlijks verwerkt door de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Weert, waar gemeenteraadsleden gisteren een bezoek aan brachten. SP raadsleden Herman Beuvens en Jeroen Goubet namen ook een kijkje.

De raadsleden werden rondgeleid door het complex tussen de Graafschap Hornelaan, het kanaal, en de A2, in de volksmond al decennia bekend als ‘Paol 60’. Eind jaren 70 bouwde Weert als een van de eerste gemeenten in Limburg een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). Ironisch genoeg is de RWZI in Weert daardoor nu ook een van de oudste en een van de minst efficiënte installaties. Het waterschap Peel en Maasvallei, inmiddels eigenaar van het complex zal de komende jaren dan ook flink investeren om het water nog beter te zuiveren.

Voorafgaand aan de rondleiding vertelde de voorzitter van het waterschap over de werkzaamheden van het waterschap in Weert. Na een korte geschiedenis ging het vooral over de nieuwe inzichten die de laatste tientallen jaren verkregen zijn. Water niet meer zo snel mogelijk afvoeren, maar langer vasthouden om overstromingen te voorkomen en de natuur de herstellen. In dat kader worden beken bijvoorbeeld in hun oorspronkelijke kronkelende staat terug gebracht, en het streven om ‘zuiver’ regenwater apart te houden van het ‘vieze’ riool- en landbouwwater.

In een tweede presentatie ging de gemeente Weert daar verder op in. Steeds meer wordt geprobeerd regenwater weer op natuurlijke wijze de grond in te laten zakken of het bij hevige regen tijdelijk op te vangen in spaarbekkens. Dat is beter voor het milieu, en het scheelt water in het riool, waarvan er trouwens 334 kilometer in de gemeente ligt! Zeker met het oog op de klimaatverandering waardoor het vaker zal regenen. In nieuwbouw- of vernieuwingsprojecten in Weert wordt daar al steeds beter rekening mee gehouden.

Een leerzame middag waar duidelijk werd dat er toch veel meer komt kijken bij het beheren en zuiveren van water dan je zou denken.

U bent hier