h

Zorg

24 augustus 2010

Gemeente schrijft protestbrief tegen bezuinigingen op de bijstand

Vooral de minima en de thuiszorg komen in de problemenNaar aanleiding van SP-vragen heeft de gemeente Weert een protestbrief geschreven aan Minister Donner van Sociale Zaken. Wethouder Cardinaal (Financiën) hekelt de voorgenomen bezuinigingen in het kader van de Wet Werk en Bijstand. Voor de gemeente Weert zou dit betekenen dat er een bezuiniging van ruim 1,1 miljoen euro zou worden doorgevoerd.

Lees verder
27 juli 2010

Meld extra kosten zorginstellingen

De SP gaat een overzicht maken van de extra kosten die zorginstellingen in rekening brengen voor zorg en andere diensten in verpleeg- en verzorgingshuizen (voor bijvoorbeeld douchen, het maken van een wandeling,
de aanschaf van toiletpapier of van koffie).

Lees verder
26 april 2010

Zorgen bewoners Van Berlo Heem over nieuwbouw

Van Berlo HeemDe bewoners van zorgcentrum Van Berlo Heem maken zich zorgen over de voorzieningen in het nieuw te bouwen woonzorgcomplex op de plek van het huidige bejaardenhuis. Voorzieningen als een recreatieruimte (waar ook kerkdiensten kunnen worden gehouden), een kapster en een winkeltje zijn vooralsnog niet voorzien in de nieuwbouw. Hierop zijn meer dan tweehonderd handtekeningen van bewoners ingezameld.

Lees verder
8 januari 2010

Bezorgdheid om situatie verpleeghuizen

Sint Martinus in WeertIn het Weerter verpleeghuis Sint Martinus zat een mevrouw van 85 een nacht lang in het donker op een po-stoel. Zij was 'vergeten'. De inspectie voor de gezondheidszorg onderzoekt de zaak. Aangezien in krantenberichten wordt gesteld dat er weinig klachten zijn over het verpleeghuis, schreef de SP een brief aan de nieuwe directeur van zorgstichting Land van Horne.

Lees verder
14 december 2009

SP en CDA op de bres voor Samen Zorgen Huis

De beoogde locatie voor het Samen Zorgen huis, de voormalige OdaschoolDe SP en het CDA hebben in de gemeenteraadsvergadering vorige week het college gezamenlijk opgeroepen om de plannen voor het Samen Zorgen Huis in Weert beter te ondersteunen.

Lees verder
31 oktober 2009

Ontslagen door afketsen privatisering ziekenhuis Weert zijn belachelijk

Het St. jans Gasthuis in WeertDe SP is blij dat de (gedeeltelijke) privatisering van het St. Jans Gasthuis in Weert niet doorgaat. De SP vindt dat alle zorg in handen van de overheid en dus de mensen moet blijven. Maar het ziekenhuis zegt dat ze vanwege het niet doorgaan van de privatisering mensen moet ontslaan. De SP vindt dat belachelijk en wil dat de landelijke overheid beter ingrijpt om de ziekenzorg te waarborgen.

Lees verder
14 oktober 2009

SP: antwoorden minister niet bevredigend, privé-kliniek moet dicht!

SP Tweede Kamerlid Henk van Gerven vindt de antwoorden van de regering op zijn vragen over het Acura Medisch Centrum in Weert onder de maat. Van Gerven wil dat de privé-kliniek gesloten wordt. Daarom heeft hij een serie aanvullende vragen aan de minister gesteld.

Lees verder
3 oktober 2009

Minister: privé-kliniek hoeft niet te sluiten, maar wel kritisch op behandelmethodes en zwijgcontracten

Het Acura Medisch Centrum, voorheen Silhouet-kliniek in Weert en Breda hoeft niet te sluiten, maar hij geeft toe dat er het een en ander niet deugt bij de privé-kliniek. Dat antwoordt minister Klink van volksgezondheid op Kamervragen van de SP en GroenLinks.

Lees verder
28 juli 2009

SP: Acura Medisch Centrum uit voorzorg sluiten

SP Tweede Kamerlid Henk van Gerven heeft aan minister Klink van Volksgezondheid gevraagd ofdat hij de privékliniek Acura Medisch Centrum, onder andere gevestigd in Weert, opnieuw wil laten sluiten. De kliniek, voorheen Silhouetkliniek die ook een vestiging in Breda heeft, werd begin dit jaar gesloten op last van de Inspectie voor de Gezondheidszorg omdat ze een gevaar vormde voor de volksgezondheid. Dezelfde chirurg die op non actief werd gesteld mag nu weer doorgaan van de Inspectie omdat de hygiënische omstandigheden zijn verbeterd. De SP in de Tweede kamer heeft daarom om ingrijpen gevraagd

Lees verder
5 februari 2009

Gemeente trekt aan de bel in Den Haag over AWBZ

Begin dit jaar stuurde de SP een brief met vragen over de verslechteringen in de AWBZ naar de gemeente. Gelijktijdig werd er door de gemeente blijkbaar al gewerkt aan een heel pakket maatregelen om verslechteringen te voorkomen. Dat bleek tijdens de commissievergadering Welzijn vorige week.

Lees verder

Pagina's

U bent hier