h

Zorg

11 oktober 2016

Weert weer maximaal sociaal: proef met extra hulp voor mensen met problemen

De gemeente Weert is een proef opgestart om  gezinnen en mensen met problemen nog beter te kunnen helpen. Soms zijn problemen van mensen zo ingewikkeld dat ze buiten de boot dreigen te vallen. Door over regeltjes heen te kijken en ook mensen te helpen die strikt genomen niet in aanmerking komen voor hulp moet dat nog meer dan nu voorkomen gaan worden.

Lees verder
3 oktober 2016

Begroting 2017: financieel op orde, ruimte om ingeslagen weg voort te zetten

De begroting van de gemeente Weert laat voor 2017 en de jaren daarna een structureel voordelig saldo zien. In de voorgaande jaren is mede door Rijksbeleid bezuinigd. Daarnaast zijn noodzakelijke investeringen in ICT-voorzieningen en personeel uitgebleven. Het is het college van Weert Lokaal, VVD en SP het afgelopen jaar gelukt om dit op te pakken en hieraan te werken. Zelfs in combinatie met het financieel op orde brengen van het gemeentelijk huishoudboekje. Hierover is de SP fractie positief en zij ziet daarnaast ook ruimte voor verder sociaal beleid.

Lees verder
21 september 2016

Weert signaleert verder uitgewerkt niet dankzij maar ondanks gemeenteraad

Foto: Jeroen Goubet / www.weert.sp.nl

Tijdens de commissievergadering Bedrijfsvoering-Inwoners liet een deel van de Weerter gemeenteraad zich vanavond van haar meest behoudende kant zien. De SP heeft het idee gelanceerd dat de gemeente, maatschappelijke organisaties en de Weertenaren zelf inwoners die zorg mijden maar het wel nodig hebben actiever te vinden. Dat werd met verbazingwekkend veel argwaan ontvangen. Er was wel steun vanuit het College van B&W dat toch met de uitwerking aan de slag gaat.

Lees verder
7 september 2016

SP dient initiatiefvoorstel in: "Weert Signaleert"

Foto: Jeroen Goubet / www.weert.sp.nl

Met 'Weert Signaleert' gaan gemeente en maatschappelijke organisaties actiever zorgmijders opsporen en inwoners krijgen hier een actieve rol bij. Dat is de kern van het initiatiefvoorstel dat de SP in Weert aan de gemeenteraad heeft aangeboden. 

Lees verder
3 september 2016

Groeiend enthousiasme Nationaal Zorgfonds

Met de week groeit de steun voor het Natrionaal Zorgfonds. Deze zaterdagmorgen hebben 100 passanten op de weekmarkt in Weert hun gegevens ingevuld. Met de week neemt de bekendheid van het Nationaal Zorgfonds toe, viel op te merken op de markt in Weert.

Lees verder
31 augustus 2016

Wethouder Sterk opent vernieuwde vraagwijzer

Foto: Gemeente Weert / www.weert.nl

Wethouder Sterk opende gisteren de vernieuwde Vraagwijzer van de gemeente. Bij de Vraagwijzer kunnen mensen terecht met al hun vragen over wonen, zorg, welzijn, werk, inkomen en schulddienstverlening.

Lees verder
27 augustus 2016

Tropische marktactie brengt steunbetuigingen voor Nationaal Zorgfonds richting 110.000

Foto: Mathijs Fiddelaers / SP Weert

Weerter SP’er die het landelijke initiatief voor de invoering van een Nationaal Zorgfonds omarmen haalden vandaag opnieuw steunbetuigingen op tijdens de Weerter weekmarkt. De steun voor dit initiatief is inmiddels massaal. De teller staat al boven de 100.000.

Lees verder
4 juli 2016

‘Tijd om een andere koers te varen, op naar een Nationaal Zorgfonds!’

Foto: Ibrahim Doslu / SP Weert

Onlangs is er een initiatief ontstaan om in Nederland een Nationaal Zorgfonds op te richten. Al ruim 52.000 mensen in ons land ondertekenden dit initiatief dat door de SP van harte gesteund wordt. Tijdens de jaarlijkse Weerter braderie werden er afgelopen vrijdag honderden folders en flyers uitgedeeld om nog meer steun voor het initiatief te verzamelen. Ook de wethouders Sterk en Gabriëls waren aanwezig.

Lees verder
23 juni 2016

Geld voor de zorg blijft voor de zorg

Foto: SP

De gemeenteraad van Weert nam gisterenavond tijdens de behandeling van de zogenaamde ‘voorjaarsnota’ nogmaals een voorstel aan om geld dat vanuit Den Haag voor zorgtaken aan de gemeente wordt gegeven ook daadwerkelijk daaraan te besteden. Sommige partijen in de gemeenteraad probeerden daar aan te knabbelen.

Lees verder
22 juni 2016

Geld voor het mes in onnodige regeltjes zorg

De gemeente Weert maakt de laatste jaren echt werk van het afschaffen van onnodige regeltjes én het aanbieden van goede zorg. Dat blijkt eens te meer uit het belonen van vijf zogenaamde 'doorbraakprojecten' in de zorg met in totaal honderdduizend euro in 2017 en 2018. De SP is blij met dit besluit omdat het een uitdrukkelijke wens was toen de partij in 2014 ging besturen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier