h

Zorg

5 oktober 2005

SP-Weert trekt aan de noodrem van de nieuwe ziektekostenstelsel-trein

Actie NoodremDe afdeling Weert staat op zaterdag 15 oktober op de Weerter weekmarkt met actie-kaarten tegen het nieuwe ziektekostenstelsel. Volgens de SP is het nieuwe stelsel bureaucratisch, niet sociaal en krijgen verzekeraars te veel macht.
Wilt u helpen in het verzet? Teken hier snel en vink aan dat u mee wilt doen. En mail weert@sp.nl

Artsen zijn tegen, patiënten zijn tegen, de bevolking is tegen en toch dendert de kabinetstrein van het nieuwe zorgstelsel gewoon door. We roepen het kabinet met deze ACTIE NOODREM op om alsnog af te zien van invoering van dit nieuwe zorgstelsel. Natuurlijk heeft de SP gedurende de afgelopen maanden en weken steeds in de buiten de Eerste- en Tweede-Kamer gepleit tegen dit slechte stelsel. Maar nu iedereen wordt geconfronteerd met de berichten over de gigantische kosten, de toenemende bureaucratie, de zorgtoeslagformulieren en de toenemende tweedeling in de zorg, begint de weerstand écht handen en voeten te krijgen.

Lees verder
21 september 2005

'Geen dwang bij verhuizing van patiënten verpleeghuis Martinus'

St Martinus'Er komt hoe dan ook een oplossing voor alle psycho-geriatrische patiënten van verpleeghuis St. Martinus waarbij de tijdelijke verhuizing van Weert naar Maarheze bij hun partners op onoverkomelijke bezwaren stuit. Die toezegging deed directeur Ger Peijs van de stichting Land van Horne deze week tijdens twee info-avonden voor partners en familieleden van de patiënten van de afdelingen 4 en 5. De toezegging is herhaald in een gesprek van de directeur met Jan Tak en Paul Lempens van de SP afdeling Weert, naar aanleiding van een brief.

Lees verder
17 augustus 2005

SP wil geen gedwongen verhuizing verpleeghuisbewoners Sint Martinus

Verpleeghuis St MartinusDe SP wil niet dat 60 bewoners van verpleeghuis Sint Martinus in Weert worden gedwongen te verhuizen naar tijdelijke woonunits in Maarheeze. Zij vraagt aan de Stichting Land van Horne om een heroverweging van de verplaatsing van bewoners, tenminste voor hen die er grote problemen mee hebben en niet vrijwillig willen verhuizen naar buiten Weert.

Lees verder
18 maart 2005

Raad Weert in brief aan Hoogervorst: 'Ziekenhuiszorg in Weert niet verder laten verschralen'

Alle fracties in de gemeenteraad van Weert hebben naar aanleiding van de (inmiddels grotendeels opgeloste) problemen rond de intensive care in het St. Jans Gasthuis in Weert een brief naar minister Hoogervorst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gestuurd. Hierin verzoeken zij de minister te voorkomen dat dit incident er toe leidt dat de ziekenhuiszorg in de regio Weert verder verschraalt. De SP ondersteunt deze brief volledig

Lees verder
24 februari 2005

Zorgen om het ziekenhuis

Sint JanWij maken ons ernstige zorgen over de toekomst van het Weerter ziekenhuis. De dienstverlening in het Sint Jans Gasthuis nam de laatste jaren steeds meer af. De problemen namen toe met als trieste 'hoogtepunt' de sluiting van de afdeling intensive care.

Lees verder
31 juli 2004

SP voert actie tegen de no-claim regeling op Weerter weekmarkt

Vandaag voerde de SP actie tegen de voorgestelde no-claim regeling in het ziekenfonds. de no-claim regeling houdt in dat verzekerden die geen of beperkt gebruik maken van de gezondheidszorg een deel van hun premie terug krijgen. Cronisch zieken en anderen die vaker een beroep doen op de zorg moeten echter extra betalen! Zieke mensen die voor gezonde mensen betalen is wel het tegenovergestelde van solidariteit. Daarom kwamen zo'n 10 SP-ers in actie tegen deze asociale regeling, en verzamelden handtekeningen op de Weerter weekmarkt

Lees verder
1 mei 2004

1 mei: Activiteiten SP-Weert in kader van solidariteit

Op 1 mei, de internationale Dag van de Arbeid, heeft de SP afdeling in Weert door een tweetal activiteiten invulling geven aan het begrip solidariteit.

Lees verder
23 april 2003

SP en Weert Lokaal: Zalmsnip voor bewoners verzorgingshuizen.

de Socialistische Partij en Weert Lokaal hebben het College van B&W verzocht de raad op korte termijn een voorstel voor te leggen om alsnog bewoners van verzorgings- en verpleeghuizen in aanmerking te laten komen voor uitbetaling van de 'Zalmsnip'.

Lees verder
25 januari 2003

Actie tegen ziekenfondspremie succes

De zaterdag na de verkiezingen heeft de SP actie gevoerd tegen de verhoogde ziekenfondspremie. Door het publiek op de Weerter weekmarkt werden bijna 600 protestkaarten voor de minister van Volksgezondheid ingevuld.

Lees verder

Pagina's

U bent hier