h

Zorg

17 september 2014

Brandbrief Midden-Limburg bezuinigingen jeugdhulp trekt de aandacht

Vorige week stuurden de zeven gemeenten in Midden-Limburg gezamenlijk een brief naar Den Haag waarin ze de noodklok luiden over een enorme korting op het budget voor jeugdhulp. Weerter wethouder Paul Sterk en Roermondse wethouder Marianne Smitsmans willen het gesprek met  staatssecretaris van Rijn aan.

Lees verder
6 juli 2014

SP krant vindt gretig aftrek op Braderie Weert

De SP afdeling Weert gaat alle inwoners van Weert informeren over de collegedeelname van deze partij in Weert. Gedurende de zomermaanden verspreidt de partij deze krant huis aan huis in de wijken en dorpen van Weert. Daarnaast bezoekt de partij iedere week een andere wijk om daar persoonlijk de krant uit te reiken. Tijdens de braderie zijn de eerste exemplaren van de krant aan bezoekers van het centrum uitgedeeld.

Lees verder
22 mei 2014

Jan Tak klimt weer in zijn pen

Oud SP-raadslid Jan Tak gaat weer columns schrijven. Hij schreef als raadslid jarenlang maandelijks een stukje over de lokale politiek in het wijkblad Fatima Contact. Bij zijn afscheid als raadslid stopte hij hiermee. Maar alle ontwikkelingen in de zorg maakten hem nieuwsgierig.

Lees verder
20 december 2012

Steun voor actie redding thuiszorg

Thuiszorgpersoneel, kom in actie!Door plannen van het VVD/PvdA kabinet zal de thuiszorg niet zoals voorheen uitgekleed, maar in 2014 geheel wegbezuinigd worden. Over het lot van honderdduizenden mensen die zorg nodig hebben en tienduizenden mensen die hun baan verliezen wordt niet nagedacht door de bestuurders in Den Haag. De SP ondersteund de thuiszorgers in Weert die nu al in actie komen.

Lees verder
6 maart 2012

SP wil scan opgestapelde bezuinigingen

Vooral de minima en de thuiszorg komen in de problemenDe SP in Weert wil dat onderzocht wordt wat de gevolgen van de landelijke en lokale bezuinigingen zijn voor bepaalde doelgroepen, een zogenaamde stapelingsscan. Landelijk, maar ook lokaal zijn diverse bezuinigingen doorgevoerd. Hierdoor stapelen de lokale bezuinigingen op de landelijke bezuinigingen.

Lees verder
9 februari 2012

SP wil gezamelijke gladheidsbestrijding seniorencomplexen

Sneeuw en ijs zorgen voor mooie maar ook gevaarlijke taferelenBij de fractie van de SP komen nu vooral signalen binnen over de gladheidsbestrijding bij seniorencomplexen. Met name bij ouderenzorgcomplexen met mensen met zorgindicatie is gladheid een probleem. De mensen zijn bang om naar buiten te gaan, en nu helemaal. Daarom pleit de partij voor een gezamenlijke gladheidsbestrijding door gemeente en woningverhuurders.

Lees verder
17 december 2011

Bezuinigingstapeling treft ouders met leerlingenvervoer

Er wordt 100.000 euro bezuinigd op het leerlingenvervoer. VVD, CDA, Weert Lokaal en D66 stemden voor deze maatregel. Hierdoor worden kwetsbare kinderen op het speciaal basisonderwijs de dupe. De SP is tegen en vond de PvdA aan haar zijde.

Lees verder
24 augustus 2011

SP: pak beloningen zorgbestuurders aan

Grijp de Graaiers!De SP raadsfractie in Weert wil dat er een eind komt aan de exorbitante beloningen bij de Zorggroep Noord- en Midden Limburg. De leden van de Raad van Bestuur van deze zorginstelling verdienden in 2010 respectievelijk 333.783 en 275.366 euro.

Lees verder
8 juni 2011

Weert stemt tegen VNG akkoord

Weert hoort bij de 13,4% van de Nederlandse gemeenten die het zogenaamde 'bestuursakkoord' dat de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft gesloten met de regering niet steunt. Gemeenten krijgen meer taken en minder geld. Alle partijen in de gemeenteraad droegen burgemeester Dijkstra onlangs op niet in te stemmen met het akkoord.

Lees verder
13 september 2010

Tak: Steun alsnog Samen Zorgen Huis

Jan TakSP-raadslid Jan Tak heeft een oproep gedaan aan raadsleden en wethouders van de gemeente Weert om het initiatief voor een Samen Zorgen Huis te steunen. Een poging van de stichting Samen Zorgen Huis Boshoven om een kleinschalige ziekenboeg in de wijk te realiseren liep deze zomer vast vanwege het ontbreken van durf bij zorgaanbieders en financierders. Tak pleit er namens de SP voor om het project te steunen middels het regiofonds Midden-Limburg (GoML).

Lees verder

Pagina's

U bent hier