h

SP wil gezamelijke gladheidsbestrijding seniorencomplexen

9 februari 2012

SP wil gezamelijke gladheidsbestrijding seniorencomplexen

Sneeuw en ijs zorgen voor mooie maar ook gevaarlijke taferelenBij de fractie van de SP komen nu vooral signalen binnen over de gladheidsbestrijding bij seniorencomplexen. Met name bij ouderenzorgcomplexen met mensen met zorgindicatie is gladheid een probleem. De mensen zijn bang om naar buiten te gaan, en nu helemaal. Daarom pleit de partij voor een gezamenlijke gladheidsbestrijding door gemeente en woningverhuurders.

SP-raadslid Bert Peterse geeft een voorbeeld: “Kijk eens bij de Jozefhof/ Zuiderborgh op Keent. De gemeente Weert komt niet op de binnenplaats, omdat het particulier terrein is. De verhuurder Wonen Weert zegt dat bewoners dit zelf moeten doen en dat de huismeester geen taak hierin heeft. In Nederweert is de gemeente samen met de woningvereniging wel tot een sneeuwbeleid gekomen.”

De SP wil graag dat ook de gemeente Weert met de verhuurders tot een sneeuwbeleid komt. Peterse: “De gemeente moet in ieder geval zorgen dat de stoepen schoon zijn. Maar bijvoorbeeld ook samen met de verhuurders kijken hoe gezamenlijk de gladheid bestreden kan worden bij seniorencomplexen. Hierbij denkt de SP ook aan anti-slibmatten daar waar open galerijen zijn. Aangezien samenwerking voor scootmobielstallingen in seniorencomplexen ook mogelijk is, moet dit op dit punt ook mogelijk zijn.”

U bent hier