h

Bezuinigingstapeling treft ouders met leerlingenvervoer

17 december 2011

Bezuinigingstapeling treft ouders met leerlingenvervoer

Er wordt 100.000 euro bezuinigd op het leerlingenvervoer. VVD, CDA, Weert Lokaal en D66 stemden voor deze maatregel. Hierdoor worden kwetsbare kinderen op het speciaal basisonderwijs de dupe. De SP is tegen en vond de PvdA aan haar zijde.

Raadslid Bert Peterse: "Bij de behandeling van de bezuinigingsvoorstellen dit voorjaar heeft de SP bezwaar gemaakt tegen de bezuiniging van 100.000 euro op leerlingenvervoer. Wij hadden daar alternatieve bezuinigingen tegenover gezet. Toen werd aangegeven dat het ging om een te verwachten aanbestedingsvoordeel en het niet meer per taxi ophalen van kinderen die ziek worden op school.”

Het voorstel is veel ingrijpender. Peterse: “Er wordt bezuinigd op het vervoer van 45 kwetsbare leerlingen op het speciaal onderwijs. De kilometergrens en het drempelbedrag gaan omhoog waardoor er veel mensen buiten de boot vallen.”

Een bezorgde ouder gaf tijdens de raadsvergadering de gevolgen een gezicht. Peterse: “Deze ouders en kinderen kiezen niet voor het leerlingenvervoer. Liefst willen zij gewoon naar de basisschool in de buurt. Dit gaat niet en men maakt dus noodgedwongen gebruik van de regeling. Bovendien worden zij ook getroffen door allerlei andere, landelijke bezuinigingen. Wanneer de belastingen zouden worden verdubbeld schreeuwen de coalitiepartijen moord en brand, maar 45 kwetsbare kinderen en hun ouders in de problemen brengen is blijkbaar wel geoorloofd en noodgedwongen. Dit is een bewuste politieke keuze van VVD, CDA, Weert Lokaal en D66 die een kwetsbare groep kinderen raakt.”

Inspraak (mp3, nieuw venster)
Debat (mp3, nieuw venster)

U bent hier