h

SP: pak beloningen zorgbestuurders aan

24 augustus 2011

SP: pak beloningen zorgbestuurders aan

Grijp de Graaiers!De SP raadsfractie in Weert wil dat er een eind komt aan de exorbitante beloningen bij de Zorggroep Noord- en Midden Limburg. De leden van de Raad van Bestuur van deze zorginstelling verdienden in 2010 respectievelijk 333.783 en 275.366 euro.

“Schandalige beloningen” aldus de SP. Ook de raadsfracties in Venray, Horst aan de Maas, Venlo en Roermond hebben inmiddels hun gemeentebestuur opgeroepen om de hoge beloningen bij de Zorggroep Noord en Midden Limburg aan te pakken.

De afgelopen tijd is ook elders in Limburg opschudding ontstaan over de beloning van topbestuurders van ziekenhuizen, universiteiten en woningcorporaties. “Terwijl iedereen de broekriem moet aanhalen, mensen de laatste dagen van hun leven moeten slijten met meerdere mensen op een kamer, gaat het graaien aan de top ongegeneerd door. Dit pikken wij niet.” aldus de SP.

De partij wil dat organisaties die op een of andere manier subsidie of geld van de gemeente ontvangen en die hun bestuurders een beloning boven de wethoudersnorm uitkeren, worden gekort.


Aan het college van burgemeester en wethouders van Weert

Betreft: vragen ex art 40 RvO, beloningen bestuurders Zorggroep

Weert, 24 augustus 2011

Geacht college,

Uit het jaarverslag van 2010 van de Zorggroep Noord en Midden Limburg blijkt dat de twee leden van de Raad van Bestuur in 2010 veel meer dan de minister-president verdienden. De toenmalige voorzitter van de Raad van Bestuur van de Zorggroep Noord en Midden Limburg kreeg in 2010 333.783 euro. Dit is inclusief bonus en pensioenbijdrage. Het andere lid van de Raad van bestuur, de heer Rijnders verdiende in 2010 220.032 euro, inclusief bonus verdiende hij zelfs 275.366 euro.

De SP vindt deze bedragen absurd. Iedereen moet de broekriem aanhalen, behalve degenen aan de top. Terwijl de werkdruk voor het personeel bij diezelfde Zorggroep alleen maar toeneemt, hebben Spätjens en Rijnders zich in 2010 ongegeneerd verrijkt.

De SP heeft daarom de volgende vragen aan uw college;

  • Bent u bekend met de exorbitante beloning aan de Raad van Bestuur van de Zorggroep Noord en Midden Limburg?
  • Deelt u de opvatting van de SP dat het niet respecteren van maximale beloningsnormen de geloofwaardigheid van de overheid en het vertrouwen in de overheid negatief kan beïnvloeden? Zo nee, waarom niet?
  • Bent u bekend met de maatschappelijke onvrede over exorbitante beloningen aan de top?
  • Bent u met de SP van mening dat de gemeente daarom de morele plicht heeft om een (semi-)publieke instelling waar de gemeente een relatie mee heeft – ook als die niet financieel van aard is – te wijzen op de sterke maatschappelijke gevoelens van afkeuring? Bent u bereid om deze exorbitante beloningen aan de kaak te stellen? Zo ja, hoe en wanneer? Zo nee, waarom niet?
  • Bent u bereid om in een nieuwe aanbestedingsrelatie met de Zorggroep grenzen te stellen aan de beloningsnormen en de mogelijkheid op te nemen om bovenmatige beloningen te verrekenen met de subsidie? Zo nee, waarom niet?
  • Bent u bereid bij elke oude en nieuwe (subsidie-) relatie met eventuele (semi-) publieke instellingen grenzen te stellen aan de beloningsnormen (tot bijvoorbeeld maximaal de wethoudersnorm) aan de kaak te stellen en bijvoorbeeld de bovenmatigheid van beloningen te verrekenen met de subsidie? Zo ja, wat betekent dit concreet voor de overtredende instellingen? Zo nee, waarom niet?

Met vriendelijke groet,

namens de fractie van de SP

Paul Lempens en Jeroen Goubet

De SP stelde de hoge beloningen vaker aan de kaak zoals in 2009 en in 2008

U bent hier