h

Steun voor actie redding thuiszorg

20 december 2012

Steun voor actie redding thuiszorg

Thuiszorgpersoneel, kom in actie!Door plannen van het VVD/PvdA kabinet zal de thuiszorg niet zoals voorheen uitgekleed, maar in 2014 geheel wegbezuinigd worden. Over het lot van honderdduizenden mensen die zorg nodig hebben en tienduizenden mensen die hun baan verliezen wordt niet nagedacht door de bestuurders in Den Haag. De SP ondersteund de thuiszorgers in Weert die nu al in actie komen.

Hoe de plannen van het kabinet er precies uit gaan zien is nog niet bekend. Wel is er bekend hoeveel geld er ongeveer bezuinigd gaat worden. 75% van het budget dat gemeenten van het Rijk krijgen gaat er in 2014 vanaf wat 1,1 miljard op moet leveren. Diederik Samsom van de PvdA heeft aangegeven dat ondanks dit wegvagen van de thuiszorg er maatwerk blijft bestaan ´voor degenen die het echt nodig hebben´. Alsof voor al die andere mensen die straks niets meer krijgen thuiszorg overbodige luxe is. Vanaf 2015 is de thuiszorg geen wettelijk verplichte taak meer voor de gemeenten.

Honderdduizenden mensen krijgen geen zorg meer, tienduizenden mensen verliezen hun baan. Mensen worden grotendeels afhankelijk van familie of vrijwilligers. Of zvallen buiten de boot. Vereenzaming, verwaarlozing en vervuiling van mensen die eigenlijk onze zorg nodig hebben maar het niet meer krijgen zal toenemen. Net zoals de werkeloosheid onder zorgpersoneel terwijl de politiek de mond vol heeft van ´meer handen aan het bed´. En dat in nog steeds één van de rijkste landen ter wereld.

Om de absurde plannen van het kabinet tegen te houden komen thuiszorgmedewerkers nu al in verzet. Dat geeft aan hoeveel zorgen men zich maakt want de plannen zullen pas over ruim een jaar ingaan.

Ook in Weert wordt het protest nu al georganiseerd. Thuiszorgmedewerkers gingen maandag in gesprek met vakbond ABVAKABO en de Weerter SP. Ze hebben zich verenigd in ´wij zijn de thuiszorg Weert´. Er bestaan nog steeds goede contacten tussen de thuiszorgers en de SP na de succesvolle protestacties van vier jaar geleden. Ook nu wil de SP weer acties meehelpen. Voor januari wordt er bijvoorbeeld al een handtekeningenactie op de Weerter weekmarkt voorbereid om steun te vragen en de bekendheid van het protest te vergroten.

Teken alvast de petitie!
uit 2008: Salarisverlaging thuishulpen definitief van de baan! Overwinning voor comité en SP

U bent hier