h

Zorgen bewoners Van Berlo Heem over nieuwbouw

26 april 2010

Zorgen bewoners Van Berlo Heem over nieuwbouw

Van Berlo HeemDe bewoners van zorgcentrum Van Berlo Heem maken zich zorgen over de voorzieningen in het nieuw te bouwen woonzorgcomplex op de plek van het huidige bejaardenhuis. Voorzieningen als een recreatieruimte (waar ook kerkdiensten kunnen worden gehouden), een kapster en een winkeltje zijn vooralsnog niet voorzien in de nieuwbouw. Hierop zijn meer dan tweehonderd handtekeningen van bewoners ingezameld.

De bewoners van het oude ‘bejaardenhuis’ Van Berlo Heem aan de Vogelsbleek in het centrum van Weert maken zich zorgen over de mogelijkheden van nieuwe bewoners om sociaal te verkeren en willen voorkomen dat ze in een sociaal isolement raken. De situatie doet denken aan de situatie rond de nieuwbouw van het woonzorgcomplex in Keent.

Van Berlo Heem
Ingang Van Berlo Heem

In een gesprek met directeur Delsing van zorgstichting Land van Horne (waaronder Van Berlo Heem valt), maakte SP-raadslid Paul Lempens op verzoek melding van deze bewonersactie, de wens van bewoners om de handtekeningen aan te bieden en de zorgen over te brengen. Delsing verwees naar de locatiedirecteur van Van Berlo Heem en naar woningcorporatie Wonen Weert, die verantwoordelijk is voor de nieuwbouw en de nieuwe eenheden in het complex zal verhuren.

De handtekeningen worden half mei aangeboden tijdens een gesprek met Wonen Weert. Alle Weerter politieke partijen zullen hierbij worden uitgenodigd.

Verschraling van zorg, trend in de wozoco's?
De SP kwam in 2007 al eens in actie, en in 2008 werd er een motie van afkeuring ingediend tegen het college vanwege een beschamend antwoord op vragen die de SP samen met Weert Lokaal en D66 stelde over de invulling van de wozoco's in Weert

U bent hier