h

De woon-zorg complexen, belofte of vergissing?

24 december 2007

De woon-zorg complexen, belofte of vergissing?

Een woon-zorgcomplex (wozoco) is een nieuw soort huisvesting voor ouderen. Vroeger bestond er de keuze om in een aanleunwoning, een verzorgingstehuis, een verpleegtehuis of gewoon zelfstandig te blijven wonen. Een nadeel van de eerste drie is dat die instellingen erg grootschalig zijn, en vaak niet in de wijk of het dorp liggen waar de mensen altijd gewoond hebben. Een nadeel van zelfstandig blijven wonen is dat men misschien niet altijd de juiste zorg krijgt als deze nodig is.

Ouderenzorg wordt er steeds meer op gericht dat ouderen langer zelfstandig kunnen blijven wonen, en dat in hun eigen wijk. Zo kunnen ze ook beter contact onderhouden met familie, vrienden, mede wijk- of dorpsbewoners, enzovoorts.

Kort gezegd is een wozoco dus een combinatie van aanleunwoning, verzorgingstehuis, verpleegtehuis, en zelfstandig wonen, maar dan kleinschalig, op maat, en in de wijk.

Dat is de theorie. Het lijkt er op dat dit door betrokken partijen zoals projectontwikkelaars, zorginstellingen, woningcorporaties, en gemeenten in de praktijk anders opgevat wordt. Door winstoogmerk staat goede zorg en kleinschaligheid onder druk.

Ook in Weert lijkt dit het geval te zijn. Het eerste voorbeeld hiervan is het wozoco dat op dit moment gebouwd wordt aan de Zuiderstraat in Keent. Een mooi gebouw, maar met 57 woningen nou niet bepaald kleinschalig te noemen. En zonder een bemande receptie, een computerruimte, een winkel, een ruimte voor een kerkdienst, een ruimte voor de kapper, en een ontmoetingsruimte zonder vaste kracht en waar betaald moet worden voor de koffie, zo lijkt het.

En dan te bedenken dat men, ter compensatie, in de wozoco’s een groter beroep wil gaan doen op de toch al schaarse vrijwilligers en mantelzorgers!

Het wozoco dat gepland staat aan de Rietstraat in Hushoven belooft ook niet veel goeds. Daar komen 80 woningen en nog eens 30 verpleeghuisbedden. Ook te grootschalig en op een onmogelijke locatie: in een weiland, aan de rand van de stad, van Boshoven afgesneden door de Eindhovenseweg. Dus én niet in de wijk bij de voorzieningen, én niet kleinschalig.

Het stadbestuur lijkt in te zetten op drie grootschalige wozoco’s in Weert: Één in het zuiden van de stad, het wozoco in Keent, één in het oosten van de stad, op de plaats van de huidige Kennedyschool in de wijk Groenewoud, en één in het noorden van de stad aan de Rietstraat in Hushoven. Op termijn wordt bejaardentehuis Van Berloheem gesloopt, de bewoners worden overgeplaatst naar de wozoco’s. Verpleeghuis St. Martinus wordt op dit moment al omgebouwd naar een zorgcentrum waar het accent minder ligt vaste bewoning. Ververshof blijft grotendeels in zijn huidige functie behouden. De bestaande zorg in het centrum van Weert wordt uitgedund en verplaatst naar de wijken.

Wozoco Keent aan de Zuiderstraat in aanbouw
Wozoco Keent aan de Zuiderstraat in aanbouw

Beoogde toekomstige locatie Wozoco Rietstraat
Beoogde toekomstige locatie Wozoco Rietstraat

Beoogde toekomstige locatie Wozoco Groenewoud, JF Kennedyschool en voormalige Groenewoudkerk aan de Maaslandlaan
Beoogde toekomstige locatie Wozoco Groenewoud, JF Kennedyschool en voormalige Groenewoudkerk aan de Maaslandlaan

Misschien nog wel het ergste is de grote onduidelijkheid, zelfs onwetendheid, die er momenteel heerst onder de mensen die binnenkort te maken krijgen met alle veranderingen. Het lijkt erop dat men totaal geen benul heeft van de versoberingen die er aan dreigen te komen. Het kan niet anders dan dat dit te wijten is aan gebrekkige informatievoorziening. Blijkbaar is dit te weinig actief en naar de mensen toe gebeurd. Een foldertje of een artikeltje in een intern nieuwsblaadje is niet genoeg. Gemeente, woningcorporatie Wonen Weert en zorgstichting Land van Horne hebben hier steken laten vallen.

Een wozoco kan een prima manier zijn om te bereiken wat de SP wil. Ouderen gehuisvest in de wijk waar ze altijd al woonden, tussen de mensen, en met voorzieningen toegesneden op hun behoeften. Kleinschalig en op maat. Maar de wozoco’s in Weert gaan ervoor zorgen dat de ongewenste grootschaligheid gewoon blijft, en dat er verschraling van zorg plaats gaat vinden.

De SP blijft wel pleiten voor wozoco’s zoals ze bedoeld zijn. Om te beginnen met verzet tégen een grootschalig wozoco aan de Rietstraat en vóór kleinschaligere wozoco’s in Boshoven.

SP wil duidelijkheid over invulling van wozoco’s
Wozoco Keent: verschraling van zorg?
SP: Kleinschalige wozoco’s op Boshoven én Laar

U bent hier