h

SP: Kleinschalige wozoco’s op Boshoven én Laar

26 januari 2007

SP: Kleinschalige wozoco’s op Boshoven én Laar

Al enige tijd is er discussie over het te bouwen woon/zorgcomplex (wozoco) voor Boshoven. Nu blijkt dat het wegens plaatsgebrek niet mogelijk is om één groot wozoco te bouwen op Boshoven, wil de SP dat er meerdere kleinschalige wozoco’s komen op Boshoven én op Laar.

Begin januari gaf het gemeentebestuur aan geen woon/zorgcomplex op Boshoven te willen bouwen terwijl dit de wijk beloofd was. Omwille van een snellere realisatie zou het complex niet op Boshoven maar op Hushoven, in het nieuwe gebied Laarveld, gebouwd moeten worden.

Een slecht plan vond de SP en ook de rest van de gemeenteraad. Deze locatie ligt te ver van de kern van Boshoven af, terwijl daar de zorg nodig is. Zorg voor mensen van Boshoven óp Boshoven!

Wethouder Kirkels kwam hierop met het voorstel om na de bouw van het wozoco op Hushoven ook te kijken naar een wozoco Boshoven.

Hiervoor zou de locatie van het zogenaamde ‘witte schooltje’ in het centrum van de wijk in aanmerking kunnen komen, maar deze locatie biedt niet genoeg plaats voor één groot wozoco. Elders op Boshoven zou daarom nog een tweede wozoco gebouwd worden, bijvoorbeeld op de locatie van basisschool ‘de Burcht’, die over enige tijd haar deuren sluit.

De SP en de rest van de raad, uitgezonderd Weert Lokaal, vindt die toezegging voldoende. Weert Lokaal wil nog steeds vasthouden aan één wozoco met 50 seniorenwoningen en 30 verpleegbedden op Boshoven en niet op Hushoven.

De SP is groot voorstander van meerdere kleine wozoco’s in de buurten, dus niet per sé per wijk of stadsdeel. Het bevorderd de kleinschaligheid van de zorg en biedt de mogelijkheid ook de buurt erbij te betrekken door bijvoorbeeld vrijwilligers in te schakelen. Mede daarom is de voorkeur van de SP dan ook meer dan één wozoco op Boshoven.

U bent hier