h

SP wil duidelijkheid over invulling van wozoco’s

21 december 2007

SP wil duidelijkheid over invulling van wozoco’s

Wozoco Keent aan de Zuiderstraat in aanbouwDe komst van het woon/zorg complex (wozoco) op Keent lijkt een eerste teken dat de ouderenzorg in Weert in de toekomst zal verschralen. Zo lijkt er geen bemande receptie, geen winkeltje, en geen ontmoetingsruimte met vaste kracht te komen om maar enkele voorbeelden te noemen.

En dat terwijl de wozoco’s vol lof als verbetering van de zorg gepresenteerd worden door de gemeente, woningcorporatie Wonen Weert, en zorgstichting Land van Horne.

De SP, Weert Lokaal en D66 willen in een brief aan het college van B&W weten of dit klopt.

Wozoco Keent aan de Zuiderstraat in aanbouw
Wozoco Keent aan de Zuiderstraat in aanbouw

Ook grijpen de partijen de gelegenheid aan om vragen te stellen over wat er in de (nabije) toekomst staat te gebeuren met verzorgingshuis Van Berloheem, in welk stadium het nieuw te bouwen wozoco aan de Rietstraat is, en of op de locatie van de ‘witte school’ in de wijk Boshoven, inderdaad alleen een ‘Samen Zorgenhuis’ zal komen, en geen kleinschalige zorgwoningen.

De SP maakt zich ook zorgen over de geringe bekendheid onder de mensen die straks met deze verschraling te maken krijgen, met name dus de ouderen en mindervaliden. De partij vindt dat betrokken instanties als gemeente, de woningcorporatie en zorgstichting de betrokkenen en de politiek beter moeten informeren.

De brief van SP, Weert Lokaal en D66 aan het college:


Aan: het College van B&W van de gemeente Weert
Kopie aan: Gemeenteraad

Schriftelijke vragen ex..artikel 40 RvO

Onderwerp: voorzieningen in woonzorgcomplexen

Weert, 13 december 2007

Geacht college van B&W,

De laatste tijd hebben ons meerdere signalen bereikt van bezorgde mensen. Ze maken zich vooral zorgen over de kwaliteit en invulling van de ouderenzorg in Weert. Er is veel veranderd maar er gaat nog veel meer veranderen. Bijvoorbeeld bij de ingebruikname van het woonzorgcomplex ‘nieuwe stijl’ op Keent.

Als Gemeente(Raad) zijn we verantwoordelijk voor het beleid rondom Wonen Welzijn Zorg waarvoor we in 2005 de nota WWZ hebben vastgesteld. Deze nota was bedoeld voor dynamisch beleid, anticiperend en vooruitlopend op de wijzigingen in de zorg en de grote vergrijzing waarmee ook Weert te maken krijgt. Vanuit de bezorgdheid van de mensen, maar ook om te kunnen anticiperen op wijzigingen willen we u de volgende vragen voorleggen:

 • Hoe ziet de zorg in de wozoco’s er concreet uit? Kunnen we dit vergelijken met de zorg die wordt geleverd in huidige verzorgingshuizen? Op welke punten wijken de zorg en de voorzieningen af? Bijvoorbeeld wanneer u de zorg en de diensten in het Van Berloheem vergelijkt met de nieuwe wozoco op Keent?
 • Zijn er in de wozoco’s ontmoetingsruimtes aanwezig waar bewoners een kop koffie kunnen drinken? Zijn de wozoco’s inpandig voorzien van een eetpunt waar mensen gezamenlijk kunnen eten?
 • Zijn er in de wozoco’s geschikte ruimtes voor o.a. kerkdiensten, de kapper, computerles etc? Of moeten mensen voor deze faciliteiten naar elders, en hoe zit het in dat geval met het vervoer en eventuele noodzakelijke begeleiding?
 • Zijn er in de wozoco’s activiteitenbegeleiders aanwezig die activiteiten opzetten zoals dat nu in de verzorgingshuizen gebeurt?
 • Is het juist dat er geen door professionals bemande receptie in de wozoco’s aanwezig zal zijn?

Op dit moment worden er nog steeds mensen geïndiceerd voor een beschermde woonomgeving en geplaatst in het zorggedeelte (137 kamers) van het Van Berloheem.
Deze cliënten verhuizen veelal vanuit een grotere zelfstandige woonsituatie naar de kleinere zorgkamers binnen het verzorgingshuis.

 • Is het juist dat de datum van het plaatsen van nieuwe cliënten verlengd is? Tot wanneer
  worden er nog nieuwe cliënten geplaatst?
 • Klopt het dat de mensen die nu in van Berloheem zitten en naar deze wozoco’s verhuizen, weer zelf witgoed moeten gaan aanschaffen? Zo ja, wie betaalt dat? Zijn de mensen hierover geïnformeerd?
 • In welk stadium is de nieuw te bouwen wozoco aan de Rietstraat behorend bij fase 1 op Laarveld op dit moment ? Is men al bezig met de bouwplannen? Hoe ver is de uitwerking van het verkavelingplan fase 1? Wat betekent dit voor de planning, met andere woorden waarmee moeten we rekening houden m.b.t. het tijdsaspect?
 • Op de locatie van de “Witte School” komt het Samenzorgenhuis. Is dit het enige wat daar wordt neergezet of komen daar ook andere (zorg)woningen?

Er is de nodige onrust onder de mensen die dit aangaat. We vragen u ons en hen op korte termijn helderheid te verschaffen.

Met vriendelijke groeten,

Carla Jacobs
Weert Lokaal

Rudy Nordhausen
Socialistische Partij

Marie Michéle Stokbroeks
D66 Land van Weert

Wozoco Keent: verschraling van zorg?

U bent hier