h

Gemeente trekt aan de bel in Den Haag over AWBZ

5 februari 2009

Gemeente trekt aan de bel in Den Haag over AWBZ

Begin dit jaar stuurde de SP een brief met vragen over de verslechteringen in de AWBZ naar de gemeente. Gelijktijdig werd er door de gemeente blijkbaar al gewerkt aan een heel pakket maatregelen om verslechteringen te voorkomen. Dat bleek tijdens de commissievergadering Welzijn vorige week.

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) moet vanaf 1 januari van dit jaar uitgevoerd worden door de gemeente. Een ordinaire bezuinigingsmaatregel die landelijk 800 miljoen euro(!) op moet gaan leveren. Het is overduidelijk dat de gemeente met de handen in het haar zit. De beslissing van de landelijke overheid is niet alleen een bezuinigingsmaatregel, hij is ook nog eens overhaast ingevoerd. De gemeente Weert heeft dan ook een tweetal klachtenbrieven hierover naar Den Haag gestuurd.

‘De SP kan zich helemaal vinden in de twee klachtenbrieven naar de landelijke overheid. Ze zijn ons uit het hart gegrepen. Daarnaast is er door de gemeente een berg werk verzet om toch oplossingen te vinden, en we zijn heel gedetailleerd op de hoogte gehouden van de aanpak. Dat verdient onze waardering. Wij hebben begrepen dat het te kort dag is om op alle voorkomende problemen een passend antwoord te krijgen, we willen er eigenlijk geen begrip voor hebben, omdat het om mensen gaat.’ Zo verwoordde raadslid Jan Tak de mening van de SP.

Tak vervolgde: ‘De voorstellen van het college getuigen van slagvaardigheid en de poging geen mensen buiten de boot te laten vallen.’

De SP trok de brief van begin dit jaar terug. Veel vragen zijn al beantwoord, en de rest leidt alleen tot onnodig papierwerk. De wethouder gaf wel aan dat de vragen van de SP heel terecht waren.

Enkele kleine detailvragen over het maatregelenpakket van de gemeente werden door wethouder Coolen ook prima beantwoord.

SP houdt vinger aan de pols bij verslechteringen AWBZ

U bent hier