h

Gemeente schrijft protestbrief tegen bezuinigingen op de bijstand

24 augustus 2010

Gemeente schrijft protestbrief tegen bezuinigingen op de bijstand

Vooral de minima en de thuiszorg komen in de problemenNaar aanleiding van SP-vragen heeft de gemeente Weert een protestbrief geschreven aan Minister Donner van Sociale Zaken. Wethouder Cardinaal (Financiën) hekelt de voorgenomen bezuinigingen in het kader van de Wet Werk en Bijstand. Voor de gemeente Weert zou dit betekenen dat er een bezuiniging van ruim 1,1 miljoen euro zou worden doorgevoerd.

De brief van wethouder Cardinaal aan de minister:


Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
t.a.v. de Minister, de heer Mr. J.P.H. Donner,
Postbus 90801,
2509 LV Den Haag

Weert, 23 augustus 2010.

Onderwerp: bezuinigingen in het kader van de Wet Werk en Bijstand.

Geachte heer Donner,

Onlangs heeft u op de website van uw ministerie aangekondigd dat de voorlopige budgetten Wwb voor 2010 fors naar beneden worden bijgesteld.
Aanleiding voor deze korting zijn de nieuwe CPB (Centraal Plan Bureau)cijfers over de conjuncturele ontwikkelingen en de (bijgestelde) verwachtingen omtrent de werkloosheidscijfers. Volgens het CPB zal het aantal bijstandsgerechtigden minder sterk toenemen dan eerder geraamd.
De aangekondigde korting bedraagt € 450 miljoen macro.
Voor de gemeente Weert betekent dit een verlaging van het budget Inkomensdeel in 2010 en volgende jaren van € 1.126.578.

Wij verzoeken u derhalve dringend uw voorgenomen maatregel te heroverwegen en niet alleen naar prognoses, maar ook naar tot nu toe gerealiseerde cijfers te kijken. Nu gemeenten in deze financieel moeilijke tijden al alles uit de kast moeten halen om vooral de meest kwetsbare burgers te ontzien, stelt deze korting ons dan ook voor grote problemen, die niet langer meer binnen onze begroting kunnen worden opgevangen.

Hierbij tekenen wij eveneens aan, dat er van de meeste prognoses over de werkloosheidsontwikkeling weinig tot niets bleek uit te komen. Prognoses van gerenommeerde onderzoeksinstituten, zoals het Etil (Economisch en Technologisch Instituut Limburg), bleken een aantal maanden later al weer achterhaald. Ook de rekenmeesters van het CPB kwamen met prognoses (een verdubbeling van de werkloosheid) die achteraf gezien (totaal) onjuist bleken te zijn. De laatste prognose van het CPB is echter desondanks voor u aanleiding geweest om gemeenten met een forse korting te confronteren. De termijn waarop deze maatregel wordt aangekondigd, is bovendien dusdanig laat, dat het nemen van mogelijke extra maatregelen zo goed als onmogelijk is.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Weert,
Namens dezen,
Wethouder Financiën

J. Cardinaal

SP wil opheldering over bezuinigingen

U bent hier