h

SP: antwoorden minister niet bevredigend, privé-kliniek moet dicht!

14 oktober 2009

SP: antwoorden minister niet bevredigend, privé-kliniek moet dicht!

SP Tweede Kamerlid Henk van Gerven vindt de antwoorden van de regering op zijn vragen over het Acura Medisch Centrum in Weert onder de maat. Van Gerven wil dat de privé-kliniek gesloten wordt. Daarom heeft hij een serie aanvullende vragen aan de minister gesteld.

 1. Hoe kunt u verklaren dat de Silhouetkliniek, thans opererend onder de naam Acura Medisch Centrum in Breda en Weert weer toestemming heeft gekregen om open te gaan terwijl er nog altijd permanente rimpelvullers worden aangeboden?
 2. Klopt het dat bij Acura Medisch Centrum thans dokter S. Raoult als werkzaam is die plastisch chirurg zou zijn? Zo ja, kunt u bevestigen dat hij een plastisch chirurg is? Is hij BIG-geregistreerd?
 3. Als hij geen plastisch chirurg is, hoe beoordeelt u dan de verklaring op de website van Acura Medisch Centrum op 25 september 2009 dat hij als plastisch chirurg werkzaam is? Is hier sprake van bedrog?
 4. Waarom is de kliniek niet blijvend gesloten vanwege foute operatietechnieken nu aan de Inspectie voor de Gezondheidszorg drie gevallen zijn gemeld van technisch verkeerd uitgevoerde ingrepen, terwijl in het Acura Medisch Centrum nog steeds dezelfde artsen operaties uitvoeren als bij de gesloten Silhouetkliniek in Breda en Weert? Is hier niet sprake van een fluwelen handschoen aanpak van de IGZ waarbij de veiligheid van patiënten die zich blootstellen aan borstvergrotende operaties in deze kliniek in het geding is? Zo neen, waarom niet?
 5. Is het niet onacceptabel dat de IGZ bij de registratie van privéklinieken alleen een papieren risico analyse maakt zonder de kliniek te bezoeken? Is steeksproefsgewijze controle niet volstrekt onvoldoende. Zo neen, waarom niet?
 6. Is de vragenlijst die de IGZ hanteert in overleg met de beroepsgroep opgesteld? Zo nee, waarom niet? Bent u bereid in dat geval te bewerkstelligen dat controle in overleg met de beroepsgroep tot stand komt? Zo neen, waarom niet?
 7. Betekent uw antwoord op 1 oktober jongstleden op vraag 4 en 5 van het lid Sap en vraag 9 van het lid Van Gerven over het Acura Medisch Centrum nu dat een arts als hij geen plastisch chirurg is geen plastisch chirurgische ingrepen mag uitvoeren? Betekent dit dat een zeer groot aantal basisartsen die in privéklinieken werkzaam zijn per direct met hun werk moeten stoppen? Zo ja, wilt u dan direct regelen? Zo neen, wat bedoelt u dan met uw antwoord van 1 oktober?M/li>
 8. Zijn er in Nederland ziekenhuizen die het toestaan dat niet-plastisch chirurgen plastisch chirurgische operaties uitvoeren? Zo ja, om welke operaties gaat het dan en door welke specialisten worden deze uitgevoerd? Zo neen, waarom niet?
 9. Hoe verklaart u dergelijke verschillen tussen ziekenhuizen en privéklinieken cq zelfstandige behandelcentra?
 10. Is thans bij de IGZ duidelijk of het propofol protocol wordt gehanteerd door de Acurakliniek? Gebruikt de kliniek nog steeds propofol? Zo ja, is daar dan een anesthesist bij betrokken die lijfelijk aanwezig is? Zo neen, waarom niet?
 11. Is u bekend dat de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie in tegenstelling tot uw standpunt wel van mening is dat opneming in de wet BIG van een lijst van specifieke operaties die door artsen zonder een bepaalde opleiding niet verricht mogen worden gewenst is?
 12. Is het niet zo dat per ingreep heel goed aan te geven is welke specialisten deze operatie adequaat kunnen uitvoeren?
 13. Leidt een dergelijk register niet tot het voorkomen van onverantwoorde zorg in de privéklinieken? Zo neen, waarom niet?
 14. Bent u bereid een dergelijk register in te voeren? Zo neen, waarom niet?
 15. Wat is de stand van zaken met betrekking tot het onderzoek van de IGZ naar de zwijgcontracten van de voormalige Silhouetkliniek?
 16. Vindt u niet dat de Acurakliniek waar dezelfde artsen werken die patiënten zwijgcontracten hebben laten ondertekenen hetgeen beschouwd kan worden als intimidatie cq bedreigend alleen al om die reden per direct zouden moeten worden gesloten? Zo neen, waarom niet?

Minister: privé-kliniek hoeft niet te sluiten, maar wel kritisch op behandelmethodes en zwijgcontracten
SP: Acura Medisch Centrum uit voorzorg sluiten

U bent hier