h

Het jaar 2016 uit het archief van de SP Weert

De jeugd heeft de toekomst, de jeugd pakt de toekomst!

Om in Weert de actiefste en grootste partij op links te blijven zijn veel handen nodig. En het liefst jonge handen want de jeugd heeft de toekomst. In de afgelopen twee jaren kwam er in Weert een nieuwe ROOD-groep tot stand. ROOD is de jongerenorganisatie van de SP en de groep in Weert groeide in korte tijd uit tot één van de actiefste in Nederland. In 2016 werd er aardig aan de weg getimmerd.

Foto: Nico van den Bent / SP Weert

ROOD-lid en SP-bestuurslid Ibrahim Doslu overhandigd handtekeningen aan wethouder Litjens.

Zo werden er 741 handtekeningen vóór meer fietsenstallingen bij het treinstation opgehaald. En er was succes voor skaters. In 2015 trokken de jongens en meisjes op rollen bij ROOD aan de bel omdat er het een en ander mis was met het skateparkje in de wijk Leuken. In augustus werd het opgeknapt. ROOD en de skaters staken daarbij zelf trouwens letterlijk de handen uit de mouwen. De actie om ook verlichting bij het parkje te krijgen ging nog door.

Tegen het einde van het jaar diende de SP op initiatief van ROOD in de gemeenteraad een voorstel in om jongeren tussen de 18 en 21 jaar een volwaardig salaris te betalen in plaats van het jeugdloon. Dat lukte.

Binnen de SP zelf kreeg ROOD alle ruimte. Het bestuur van de SP afdeling Weert werd in 2016 uitgebreid met maarliefst drie ROOD-leden. De jeugd heeft de toekomst, de jeugd pakt de toekomst!

Foto: Mathijs Fiddelaers / SP Weert

Foto: Nico van den Bent / SP Weert

ROOD twee keer in actie: vóór skaters en vóór een fatsoenlijk loon!

Weert zegt drie maal NEE!

Geen verkiezingen in 2016 maar wel een referendum. Over een samenwerkingsverdrag tussen de Europese Unie en de Oekraïne.

De SP was geen voorstander van het verdrag en voerde als enige partij in Weert campagne. Want het verdrag was niet goed voor Oekraïne, niet goed voor Europa en niet goed voor Nederland. De belangrijkste argumenten waren dat Oekraïne een zeer instabiel land is, economische belangen minimaal zijn, corruptie er de boventoon voert en de Oekraïense regering verantwoordelijk werd gehouden voor mensenrechtenschendingen en oorlogsmisdaden. Samenwerken met een corrupt land dat oorlog voert tegen de democratie, zag de SP niet zitten.

Foto: Ibrahim Döslu / SP Weert

NEE campagne op de Weerter Weekmarkt.

Meerdere malen stond de SP op de Weerter weekmarkt maar bijzonder was het ‘Grote Weerter Referendum Debat dat de SP op 1 april organiseerde. In de concertzaak van het RICK gingen een vóór- en tegenstander van het verdrag met elkaar in debat. En dat waren twee politici van formaat: Tiny Kox, SP fractievoorzitter in de Eerste Kamer en Rik Grashoff, Tweede Kamerlid voor GroenLinks. Beide heren waren ook nog eens ervaringsdeskundigen. Kox had de Oekraïne meerdere malen bezocht omdat hij lid was van de Raad van Europa en Grashoff kwam er zelfs net vandaan.

Foto: Jeroen Goubet / SP Weert

Het was een debat met veel inhoud. ‘Zo een diepe discussie hebben we in de Tweede Kamer niet gehad’ aldus Grashoff tijdens het slot van het debat.

Maar de keuze voor de mensen in de zaal en de tientallen mensen die het debat thuis via een live-stream volgden werd er niet gemakkelijker op. Presentator Jeroen Goubet had er een hele kluif aan om de discussie op de hoofdlijn te houden. ‘Argumenten vóór en tegen lagen vaak dicht bij elkaar. Het was ook niet te bedoeling van het debat om een conclusie te trekken, een stemadvies te geven. Het was de bedoeling om mensen zelf een mening te laten vormen op basis van inhoudelijke argumenten in plaats van de stemmingmakerij van partijen als de PVV en de media,’ aldus Goubet.

Foto: Nico van den Bent / SP Weert

Foto: Nico van den Bent / SP Weert

Het 'Grote Weerter Referendum debat'.

Uiteindelijk stemde Weert ‘NEE’ tegen het verdrag. 31,9% van de Weertenaren ging stemmen waardoor de minimale opkomstdrempel van 30% werd gehaald. 69,9% stemde tegen. Dat lag ruim boven het landelijk gemiddelde en Weert was één van de weinige plaatsen in de regio waar de opkomstdrempel werd gehaald.

SP bestuurslid Nico van den Bent had daar wel een verklaring voor. ‘de SP was de enige partij in Weert die actief campagne voerde. Dankzij de inzet van alle actieve leden kon men in Weert niet om onze NEE-campagne heen.' SP afdelingsvoorzitter Bert Peterse vulde aan dat ‘actievoeren werkt’.

Foto: Ibrahim Doslu / SP Weert

Grote ontwikkelingen in ‘Weert-West’

Na de komst van het asielzoekerscentrum naar de voormalige Van Hornekazerne in 2015 kwamen ontwikkelingen in de directe omgeving in een stroomversnelling. In februari kocht de gemeente de voormalige Van Hornekazerne, de Nelissenhofweg en het naastgelegen terrein waar het Bisschoppelijk College eerder stond voor 7,6 miljoen euro van de Rijksvastgoeddienst.

Voor datzelfde bedrag werd enkel het kazerneterrein meteen doorverkocht aan de Stichting Horne Quartier. De overige grond kwam daarmee voor niets in handen van de gemeente. Het unieke idee van wethouder Paul Sterk om de kazerne deels te gebruiken als asielzoekerscentrum en daarnaast open te stellen voor maatschappelijk gebruik kon uitgevoerd worden. Binnen een half jaar werd een  Wethouder Paul Sterk.    hoofdpijndossier dankzij de SP veranderd in een enorme kans voor Weert op het gebied van sport, cultuur, onderwijs, zorg, natuur, integratie, paardensport en duurzaamheid.

Over ontwikkelingen op dat AZC bleef de SP ook in 2016 open en eerlijk berichten. Ondanks dat de weerstand die bij de komst van het asielzoekerscentrum in 2015 merkbaar flink was afgenomen deden een aantal 'broodje aap verhalen' hardnekkig de ronde. De ene keer werden incidenten overdreven, de andere keer werd beweerd dat er zaken in de doofpot verdwenen. Alle begrip voor de zorgen van mensen, alle begrip voor Weertenaren die gewoon tegen de komst van het AZC waren, maar eerlijk duurt het langst en daarom bleef de SP het gehele en eerlijke verhaal vertellen.

Foto: Jan Leenders

SP raadslid Riya Geboers heet samen met burgemeester Heijmans en SP fractievoorzitter Jeroen Goubet vluchtelingen welkom in 2015.

Weert maximaal sociaal dankzij de SP

Wat de SP in 2014 en 2015 door te gaan besturen gezaaid had kwam in 2016 tot bloei: het verbeteren van het sociale beleid in Weert op alle terreinen. De lijst met successen groeide in 2016:

 • Geld voor de zorg blijft beschikbaar voor de zorg. De thuiszorg is in Weert ondanks schandalige bezuinigingen vanuit Den Haag overeind gehouden. Mensen in Weert hebben een schoon en leefbaar huis en waarderen de zorg met 7,5.
 • Mensen met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm hebben de mogelijkheid om een goedkope ziektekostenverzekering af te sluiten via de gemeente. In de meeste gemeentes bestaat die mogelijkheid slechts tot 110% van de bijstandsnorm.
 • Weert betaald een eerlijke prijs voor hulp bij het huishouden. Het tarief waarvoor de gemeente bij zorgorganisaties zorg 'inkoopt' is 23,75 euro per uur. De landelijke adviesprijs is 22,46 euro per uur, het daadwerkelijke landelijke gemiddelde is 21,33 euro per uur. Goede zorg voor de mensen en een eerlijk salaris voor de medewerkers!
 • Kwetsbare groepen werden geheel ontzien bij gemeentelijke bezuinigingen. Onder andere onze jeugd, ouderen en gehandicapten gaan er op een aantal punten zelfs op vooruit. Een bezuiniging van 160.000 euro op armoedebestrijding in 2016 werd door de SP ongedaan gemaakt

Kinderen kunnen in Weert blijven sporten!

 • Extra geld voor schuldhulpverlening. In 2016 werd het jaarlijkse bedrag dat daaraan wordt besteed verhoogd van 264.000 naar 356.000 euro. Mensen kunnen hiervoor gemakkelijk terecht bij de gemeente.
 • In Weert worden in de periode 2014 - 2018 ruim 800 nieuwe woningen gebouwd. Dat was in de afgelopen twintig jaar nog nooit zo veel. 40% daarvan is sociale huur. Een groot deel is betaalbare koop.
 • Zorgindicaties voor Hulp bij het huishouden worden vanaf 2018 verruimd. mensen die nu net 'onder' of net 'boven' het krijgen van een indicatie vallen gaan ook in aanmerking komen. Er wordt per geval apart bekeken wat iemand nodig heeft.
 • Alle Weerter basisscholen nemen inmiddels deel aan de succesvolle opvolger van het schoolzwemmen 'Swim2Play'. Alle Weerter kinderen veilig in het water!

Foto: Sjoerd van Hoof / www.weertdegekste.nl

Alle Weerter kinderen veilig in het water!

 • Iedere Weertenaar, met een zorgindicatie voor Hulp bij het huishouden, van zeventig jaar of ouder kan ook in 2017 tegen een lage prijs extra uren zorg kopen. Van de vierentwintig euro per uur betaalt de gemeente er veertien en diegene die extra zorg wil tien.
 • De gehele informatie- en hulpvoorziening op het gebied van werk, zorg, inkomen, welzijn, wonen en schulddienstverlening is gebundeld in één gemeentelijke Vraagwijzer.
 • Binnen de zorg wordt er jaarlijks 100.000 euro beschikbaar gesteld om regeltjes en ‘muren’ te doorbreken aan de hand van ideeën die ontstaan op de werkvloer.
 • De sloop van sociale huurwoningen in Weert is gestopt. Er worden volop initiatieven voor het bouwen van sociale huurwoningen ontwikkeld, met name in de Binnenstad waar de behoefte het grootst is. Op initiatief van de SP zullen er op meer plekken in Weert tijdelijke huurwoningen geplaatst worden om de woningnood onder met name starters, jonge stellen en alleenstaanden terug te dringen.
 • Ouders van kinderen die jeugdzorg ontvangen kregen op initiatief van wethouder Sterk de teveel betaalde bijdrage over 2015 terug van de gemeente.

Op naar een Nationaal Zorgfonds, op naar de verkiezingen!

Foto: Nico van de Bent / SP Weert

Manifestatie vóór het Nationaal Zorgfonds in den Haag. Ook de SP Weert was ruim vertegenwoordigd.

En niet alleen vanuit de raadszaal streed de SP voor een socialer Weert en Nederland, ook op straat gebeurde dat. Landelijk nam de SP het initiatief om te pleiten voor een Nationaal Zorgfonds zonder eigen risico. In de tweede helft van 2016 stond de SP bijna iedere week op de Weerter weekmarkt om steunbetuigingen te verzamelen. Ook diverse winkelcentra in de Weerter wijken werden aangedaan.

Foto: Ibrahim Doslu / SP Weert

Actie vóór het Nationaal Zorgfonds op de Weerter weekmarkt door wethouders Paul Sterk en Geert Gabriëls.

De actie werd zowel lokaal als landelijk een groot succes. Eind 2016 hadden er in Weert honderden mensen getekend en stond de teller landelijk op 240.000 steunbetuigingen. De Partij voor de Dieren en 50Plus schaarden zich ook achter het zorgfonds en Groenlinks, PVV en PvdA pleitten met de SP voor het afschaffen of sterk terugdringen van het eigen risico.

Voor de SP zou het Nationaal Zorgfonds zonder eigen risico de inzet voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart 2017 worden.

Verkiezingen met een Weerts tintje trouwens. SP afdelingsvoorzitter en raadslid Bert Peterse stond op plek vijfentwintig van de kandidatenlijst. Eind 2016 werd er door de SP leden tijdens twee ledenvergaderingen uitgebreid gediscussieerd over de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma van de SP.

Foto: Ibrahim Doslu / SP Weert

Ledenvergadering over de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma.

Weer succes op straat: Aanpassingen rond geluidsscherm Boshoven  na klachten bewoners

Tussen de referendumcampagne, de zorgfondscampagne en de verkiezingscampagne door werden ook andere zaken niet vergeten. In de zomer melden bewoners van Boshoven aan de SP dat ze niet tevreden waren over de afwerking van het geluidscherm langs de Ringbaan Noord. Dit geluidscherm was er gekomen na een jarenlange actie van buurtbewoners en de SP maar zaken als de afwerking van het parkje en de fietsoversteek bij de Gouverneurlaan lieten te wensen over.

Foto: Bert Peterse / SP Weert

Buurten in Boshoven!

De SP trok de buurt in, belde huis aan huis aan om de mening van de buurtbewoners te vragen en stelde aan de hand daarvan een rapport op. Dat rapport werd tijdens een drukbezochte openbare avond besproken en aangescherpt. Gelukkig bleek dat veel mensen door het scherm minder geluidsoverlast ervaren. Slechts 18% van de buurtbewoners vindt dat het er niet beter op geworden is. Het belangrijkste doel was in ieder geval bereikt.

Het rapport met aanbevelingen werd in november aangeboden aan wethouder Sterk. Deze beloofde ermee aan de slag te gaan en al in december kwam er een reactie. Op bijna alle wensen kwam de gemeente de buurtbewoners en de SP tegemoet! Het bleek maar weer, actievoeren werkt!

Foto: Nico van de Bent / SP Weert

Wethouder Sterk ontvangt het rapport.

Geen fusie Risse- Westrom

Eind 2016 ging vrij onverwachts de fusie tussen de twee sociale werkbedrijven in Midden-Limburg, Risse en Westrom, niet door. De SP was altijd kritisch geweest over de fusie. In de afgelopen twintig jaar was er hard gewerkt om van de Risse een sterke werkvoorziening te maken. Een fusie zou wat de SP betreft alleen door mogen gaan als de medewerkers van de Risse er beter van zouden worden. Het werd in de laatste maanden van 2016 steeds duidelijker dat dit niet ging lukken.

Wat de SP betreft was het niet doorgaan van de fusie daarom niet het einde maar een nieuw begin. “Het betekent dat de energie nu kan gaan naar andere samenwerkingen waarbij werken en zorg natuurlijker in elkaar over gaan. Denk bijvoorbeeld aan de samenwerking die tussen de Risse en PSW is gestart,” aldus SP raadslid en kandidaat Kamerlid Bert Peterse.

Eind december stond de SP bij de Risse aan de poort en deelde een pamflet uit aan de medewerkers om zorgen weg te nemen. Dat leidde tot veel positieve reacties. De SP blijft strijden vóór de mensen van De Risse!

Foto: Ibrahim Doslu / SP Weert

In alle vroegte aan de poort bij De Risse.

Weert doet mee aan raadsverkiezingen!

Met de Kamerverkiezingen om de hoek leek het misschien geen logisch moment, maar eind 2016 besloten de Weerter SP leden om mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in 2018. Waar het voor andere partijen vanzelfsprekend is om aan verkiezingen mee te doen legde de SP deze vraag aan haar leden voor. 

Fractievoorzitter Jeroen Goubet; ‘De SP werd in de jaren ’70 opgericht als actiegroep. En ook in Weert werden sinds eind jaren ’80 de grootste successen op straat door, met en vóór de mensen geboekt. Weert socialer en beter maken bleef het doel. Vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad en sinds drie jaar het besturen van de stad was een middel om dat doel te bereiken en niet heilig. Maar het middel bleek effectief en daarom adviseerden we onze leden om ermee door te gaan.’

Foto: Nico van den Bent / SP Weert

De SP doet mee!

En daarmee werd besloten om in 2018 voor de zevende keer mee te gaan doen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Weert.

Genoeg werk aan de winkel dus in 2017. Éérst de Kamerverkiezingen en vanaf de zomer de voorbereidingen op de raadsverkiezingen. En zonder twijfel zou ook op straat de strijd voor een betere wereld doorgaan!

U bent hier