h

Het jaar 2017 uit het archief van de SP Weert

Kamerverkiezingen

Voor het eerst in twintig jaar had Nederland met Rutte II een kabinet dat de rit uitzat. Maar de tegenvallende prestaties van de PvdA in het kabinet versterkten het gevoel van een (te) lange zit. Nederland was toe aan verkiezingen en ook in Weert bereidde de SP zich begin 2017 vol overgave op de campagne voor.

Foto: Ibrahim Doslu / SP Weert

Foto: Nelleke Snijders / www.weert.sp.nl

Foto: Nelleke Snijders / SP Weert
De SP in de wijken, op de markt en zelfs in het park!

En dat was een campagne met een lokaal tintje. Want afdelingsvoorzitter en gemeenteraadslid Bert Peterse stond op plek nummer 25 van de landelijke kandidatenlijst! Eenzelfde zetelaantal behaalde de SP al eens tien jaar eerder.

De SP had één actiethema: een Nationaal Zorgfonds ter vervanging van de commerciële zorgverzekeraars. Rond dat thema werd ook een debat georganiseerd in Weert. Het riep veel vragen en meningen op. Zo’n vijftig mensen gingen met elkaar en met de sprekers in discussie over hoe de zorg in Nederland eruit zou moeten zien. De gemene deler was dat het beter kan en moet en iedereen ondersteunde in meerdere of mindere mate het idee van een Nationaal Zorgfonds.

Foto: Nelleke Snijders / SP Weert

Foto: Nelleke Snijders / SP Weert
Debat Nationaal Zorgfonds

Uiteraard was de SP weer in de wijken, en dorpen op straat te vinden. Vele huizen in de gemeente Weert kregen bezoek van een SP’er aan de deur.

De verkiezingsuitslag was uiteindelijk toch wel een teleurstelling. Landelijk ging de SP van 15 naar 14 zetels in de Tweede Kamer. Bert Peterse werd daarom ook niet verkozen. Ook in Weert verloor de SP licht van 13,3% in 2012 naar 11,8% van de stemmen in 2017. Toch werd de SP voor het eerst de grootste partij op links èn de grootste progressieve partij. De PvdA kreeg in weert een mokerslag en haalde maar 3,8% van de stemmen, het landelijk populaire GroenLinks haalde slechts 5,7% en D66 11,0%.

Foto: Nico van den Bent / SP Weert

Milieucrimineel in de kraag gevat

In 2017 kwam een langlopende milieuzaak tot een einde. Door stommiteiten van de veroorzaker zelf.  

Tot irritatie van buurtbewoners en de SP hield een bedrijf dat zich op papier slecht met metaalhergebruik bezighield al jarenlang niet aan de regels. Er werden op een terrein dat aan de rand van het natuurgebied Moeselpeel al jarenlang stroomkabels afgestookt, giftige chemicaliën verwerkt en de eigenaar van het bedrijf bedreef zulke louche activiteiten ook in Maasbracht en Helmond.

Op initiatief van de SP was de milieudienst van de gemeente en de provincie waakzaam en in 2017 kon er eindelijk tot actie worden overgegaan toen er strafbare feiten werden waargenomen.

Foto: Foto Weertdegekste / www.weertdegekste.nl
Één grote puinhoop bij de gifmenger van de Moeselpeel

De SP werkte in al die jaren samen met buurtbewoners bij het verzamelen van bewijslast en ook met een onderzoeksjournalist van het Eindhovens Dagblad die eveneens de onderste steen boven wilde krijgen.

De activiteiten van de milieucrimineel zijn eindelijk gestopt. Er ging een ketting door de poort, de bodem is inmiddels gesaneerd maar wordt nog in de gaten gehouden en de man is nog steeds in afwachting van een proces. De gemeente gaat proberen alle kosten op hem te verhalen.

De zorg in Weert staat als een huis!

Vier jaar SP-beleid in de zorg leidt tot keiharde resultaten. En daar was de SP maar wat trots op. In 2015 werd een groot aantal zorgtaken vanuit het Rijk overgedragen naar de gemeente. Het lukte om de zorg overeind te houden ondanks minder geld vanuit Den Haag, de lastige financiële situatie van de gemeente en het gewend raken aan de nieuwe zorgtaken. In 2016 kwam er al ruimte om de zorg beter te regelen en in 2017 werd na twee jaar ervaring opdoen duidelijk dat de zorg zelfs uitgebreid kon worden! Een greep uit was de SP voor elkaar kreeg op het gebied van zorg in Weert.

  • Geld voor de zorg blijft beschikbaar voor de zorg. De thuiszorg is in Weert ondanks schandalige bezuinigingen vanuit Den Haag overeind gehouden. Mensen in Weert hebben een schoon en leefbaar huis en waarderen de zorg met 7,5
  • Mensen met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm hebben de mogelijkheid om een goedkope ziektekostenverzekering af te sluiten via de gemeente. In de meeste gemeentes bestaat die mogelijkheid slechts tot 110% van de bijstandsnorm.
  • Thuiszorg wordt vanaf 2018 uitgebreid en de eigen bijdrage gaat voor iedereen omlaag. Mensen die nu net 'onder' of net 'boven' het krijgen van een indicatie vallen gaan ook in aanmerking komen. Er wordt per geval apart bekeken welke zorg iemand nodig heeft.
  • Mantelzorgers worden in Weert goed ondersteund. De gemeente won zelfs nèt niet de prijs 'meest mantelzorgvriendelijke gemeente van Limburg'. Door vergrijzing neemt het aantal ouderen en mantelzorgers toe. Om overbelasting te voorkomen ondersteund de gemeente tal van initiatieven.
  • Weert betaalt een eerlijke prijs voor hulp bij het huishouden. Het tarief waarvoor de gemeente bij zorgorganisaties zorg 'inkoopt' is 23,75 euro per uur. De landelijke adviesprijs is 22,46 euro per uur, het daadwerkelijke landelijke gemiddelde is 21,33 euro per uur. Goede zorg voor de mensen en een eerlijk salaris voor de medewerkers!
  • Er werd in 2017 extra geld voor jeugdhulp beschikbaar gesteld om goede zorg te garanderen​. Weert is daarbij ook nog eens solidair met de gemeenten Leudal en Nederweert die een tekort hadden. Door een goede samenwerking zijn er afspraken om over en weer tekorten op te vangen.
  • Binnen de zorg wordt er jaarlijks 100.000 euro beschikbaar gesteld om regeltjes en ‘muren’ te doorbreken aan de hand van ideeën die ontstaan op de werkvloer. Meer aandacht voor de mensen is het doel.

100% sociaal award

Foto: Ibrahim Doslu / SP Weert

Wonen Limburg krijgt een prijs van ROOD!

De jongeren van ROOD zijn doorgaans kritisch op de politiek en op de maatschappij. Maar als er iets goed gaat dan waarderen ze dat ook! Woningcorporatie Wonen Limburg kwam publiekelijk in verzet tegen de verhuurdersheffing die door het kabinet Rutte II met daarin de PvdA was ingevoerd. De verhuurdersheffing is eigenlijk niets meer dan het afromen van huuropbrengsten van de corporaties om de begroting van de regering aan te vullen. Wonen Limburg was en is het daar niet mee eens. Ze willen dat geld gebruiken om te investeren in hun woningen. En ondanks de verhuurdersheffing koos Wonen Limburg ervoor de huren maar heel beperkt te laten stijgen. En dat was een pluim waard!

Aanvalsplan aanpak armoede

In 2017 ging een lang gekoesterde wens van de SP in vervulling. Op initiatief van de partij kwam Weert met een ‘aanvalsplan aanpak armoede’ waar tussen 2018 en 2021 ruim twee miljoen euro voor werd gereserveerd. In Weert leven naar schatting zo’n 1600 huishoudens in armoede. Ruim duizend kinderen groeien in armoede op.

Foto: onbekend / www.sp.nl

Raadslid Bert Peterse. ‘het eerste wat het plan ons heeft opgeleverd dat we de armoede in beeld hebben. En uit de cijfers blijkt dat armoedebestrijding in Weert een behapbare uitdaging is. Dit kwartje is in het gemeentehuis ook gevallen, we kunnen er iets aan doen!’

Het plan was heel breed maar gebaseerd op twee pijlers; mensen meer zekerheid bieden en dus ook stress wegnemen en mensen helpen aan het werk te komen. Het bevatte naast tal van preventiemaatregelen ook concrete zaken zoals een ‘meedoebudget’ voor gezinnen met een inkomen tot 130% van het bestaansminimum en het organiseren van schoolontbijten.

‘Maar het belangrijkste is de actieve opstelling die de gemeente zichzelf oplegt. Het taboe rond armoede doorbreken, de mensen die in verborgen armoede leven benaderen. Veel mensen in armoede weten niet dat ze in aanmerking komen of gaan komen voor hulp van de gemeente zoals ZZP’ers,’ aldus Peterse.

Foto: Martijn van den Heuvel / gemeente Weert
Een druk bezochte meepraat-bijeenkomst over het Aanvalsplan Aanpak Armoede in het stadhuis.

Onder het SP-bestuur in de stad was het sociale beleid sowieso al flink uitgebreid. Zo kwam er de eerder genoemde goedkope zorgverzekering via de gemeente. Er werd een actieve schuldhulpverlening vanuit de gemeente opgezet. Budgetten om kinderen die in armoede leven toch te kunnen laten sporten werden flink verhoogd. En er kwam binnen de gemeente één aanspreekpunt waar mensen terecht konden met vragen over werk, inkomen, schulden, zorg enzovoorts om maar een paar maatregelen te noemen. 

Actie voor de pinautomaat maar eigenlijk voor méér dan dat

In de zomer werd bekend dat de Rabobank haar pinautomaat aan de Limburglaan in de wijk Groenewoud ging sluiten. En wel al binnen een paar dagen na de aankondiging! De SP zette razendsnel een actie en verzamelde handtekeningen bij de pinautomaat om deze open te houden. In twee uurtjes tijd werden er zo’n honderd handtekeningen opgehaald. Heel bijzonder was dat de directeur van de Rabobank even een kijkje kwam nemen. ‘Prima dat jullie hier staan, dat is de democratie aan het werk. Ik zou het apparaat ook liever niet weg halen maar de criminelen beslissen dat voor ons. Er wonen hierboven mensen en ik wil het risico niet nemen dat er met hen iets gebeurt als hier een plofkraak plaatsvindt.’ Hij doelde daarmee op de plofkraken die eerder dat jaar plaatsvonden in Ell en in de Weerter wijk Boshoven met enorme schade tot gevolg.

Foto: Ibrahim Doslu / SP Weert

Foto: Ibrahim Doslu / www.weert.sp.nl
In actie vóór de pinautomaat bij de pinautomaat

Hij vroeg om begrip. Uiteraard was het de SP duidelijk dat er twee kanten aan het verhaal zitten. Maar hoe je het ook wend of keert, het verdwijnen van pinautomaten betekend een achteruitgang van voorzieningen in de wijk. Directeur Coenen bood ook gelijk aan om de dag erna de handtekeningen officieel in ontvangst te nemen op het kantoor van de Rabobank in de Weerter binnenstad.

Uiteindelijk werd de automaat toch gesloten maar het is zo goed als zeker dat er een alternatief komt en wel in het nieuwe winkelcentrum van de wijken Leuken en Groenewoud langs de Ringbaan.

Foto: Jeroen Goubet / SP Weert
Directeur Coenen van de rabobank neemt de handtekeningen netjes in ontvangst

Ook in Stramproy werd actie gevoerd…

Actie voeren deed de SP niet alleen in de stad. Het viel de partij in oktober op dat het nogal een rommeltje was rond de bushalte aan de Julianastraat in Stramproy. Veel jeugd uit het dorp maakt van de halte gebruik om de bus naar scholen in Weert of het treinstation te pakken. De fiets wordt in de omgeving van de stalling gestald maar daar stonden duidelijk véél te weinig fietsenstallingen. De partij kaartte het aan in de gemeenteraad en de gemeente kwam al snel in actie. Er werden meer fietsenstallingen geplaatst en men ging in gesprek met de bus vervoerder om een groter bushokje te plaatsen.

Uiteraard werd het succes met de Stramproyenaren gedeeld. Eind oktober stonden enkele SP’ers in alle vroegte met foldertjes bij de halte. De busreizigers konen de actie zeer waarderen!

Foto: Nico van den Bent / SP Weert
In actie in Stramproy...

Iedereen aan het werk in Weert.

Alsof successen op het gebied van de zorg en armoedebestrijding nog niet genoeg waren kwam er in Weert eind 2017 nòg een SP-initiatief van de grond. Tijdens de vergadering over de begroting voor 2018 werd een voorstel voor een ‘1001-banenplan’ aangenomen.

Ondanks de aantrekkende economie zaten er in Weert nog bovengemiddeld veel mensen zonder werk thuis. En dat is wel een beetje vreemd omdat met name het MKB in Weert schreeuwde om personeel. De SP zag dat er vaak een ‘mismatch’ is tussen die twee en wilde dat de gemeente nog meer zelf ging doen om mensen aan een baan te helpen, naast of misschien wel in plaats van het UWV. Onder andere door een succesvolle proef, waarin de gemeente mensen die vanuit de WW bijna de bijstand in zouden gaan intensief naar een baan te begeleiden naar voren te halen. Waarom datzelfde niet meteen doen als iemand in de WW terecht komt?

Foto: Ibrahim Doslu / SP Weert
De SP-fractie stemt in de gemeenteraad...

Het plan zou in 2018 verder uitgewerkt worden, waarschijnlijk ook met financiële steun van de provincie.

De mensen van Trespa komen op voor hun rechten!

Een heuse staking in Weert eind november. CAO onderhandelingen tussen de vakbond en het bedrijf sleepten zich al maanden voort. Trespa wilde niet ingaan op de eis voor een loonsverhoging, één collectieve CAO en voortzetting van het sociaal plan.

De SP stond in alle vroegte aan de poort bij Trespa om de stakende ochtendploeg een hart onder de riem te steken. De steun van de SP werd erg gewaardeerd.

Foto: Sjoerd van Hoof / Weertdegekste
Staking bij Trespa.

Het bedrijf toonde zich ondertussen niet bereid om in te gaan op de eisen. Die houding veranderde toen ook de middagploeg het werk neer dreigde te leggen. Dat had tot het vrijwel geheel stilvallen van het bedrijf geleid. Er kwam een gesprek tussen de directie en de vakbond en uiteindelijk werd op alle eisen van de stakers ingegaan. Een mooie overwinning van en voor het personeel en het bewijs dat actie voeren helpt!

De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan

Tegen het einde van 2017 kwamen de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 snel dichterbij. Maar al in de zomer was de SP met de eerste voorbereidingen bezig. Zo werd er in de zomervakantie met meer mogelijke kandidaten dan ooit tevoren gesproken. In september was de kandidatenlijst zo goed als af en ook aan het verkiezingsprogramma, of beter gezegd het actieprogramma van de SP, was de eerste hand gelegd.

Fractievoorzitter Jeroen Goubet werd opnieuw voorgedragen als lijsttrekker. En op de kieslijst die uiteindelijk begin november werd vastgesteld stonden maar liefst veertig namen!

Dit zijn onze mensen!

U bent hier