h

Het jaar 2018 uit het archief van de SP Weert

2018 vormt een zwarte bladzijde in de dertigjarige geschiedenis van de SP in Weert. Het vertrek van een grote groep leden waaronder raadsleden en bestuursleden in oktober van dat jaar zorgt voor een aderlating voor de afdeling Weert. Deze groep zegt zich niet meer te kunnen verenigen met de 'landelijke partij' en geeft reeds voor een ledenvergadering aan dat ze gaan opzeggen. Zij mobiliseert ook andere leden om deze stap te volgen. De twee raadsleden geven de SP zetels niet terug aan de partij waar ze voor gekozen zijn. Hierdoor verdwijnt de partij na 16 jaar tijdelijk uit de gemeenteraad.

Partijleden die verder willen met de SP likken op een ledenvergadering eind oktober hun wonden en rapen de moed weer bijeen. Eind van dat jaar worden de eerste stappen gezet voor lokale acties rond de waterleiding en huurwoningen.

De eerste klap voor de afdeling kwam bij de raadsverkiezingen in maart, waar de kiezer de partij afstrafte voor het jarenlang minder zichtbaar zijn op lokale onderwerpen buiten de gemeenteraad. De helft van de 4 zetels werd ingeleverd. Toch mocht de partij aanschuiven in de coalitie dat grotendeels het ingezette beleid voortzette.
De verpletterende verkiezingsnederlaag werd door een deel van de leden geweten aan 'landelijk', een ander deel was wel degelijk zelfkritisch en hard naar zich zelf. Helaas bleef de afdeling maandenlang steken in analyses, gesprekken en plannen maken. Onder een nieuwe voorzitter werd er onvoldoende leiding genomen wat mede leidde tot het eerder geschetste dramatische vertrek van een groep leden, deels daartoe aangezet door een kleine groep die de conclusies al eerder had getrokken. Heel jammer, een gebeurtenis die alleen verliezers kent.

In 2018 zijn buiten inbrengen in de gemeenteraad en de verkiezingscampagne nauwelijks echte buitenparlementaire activiteiten te melden.
- Wel leiden gesprekken met bewoners van een nieuwbouwflat op de Biest en de verhuurder Wonen Limburg tot een huurverlaging.
- Door gesprekken met diverse betrokken organisaties weet raadslid Duijsters een geslotenverlaring voor landbouwverkeer te realiseren in een deel van haar wijk Molenakker

2018 werd een jaar om snel achter ons te laten. Op naar 2019!

U bent hier