h

Het jaar 2015 uit het archief van de SP Weert

Opnieuw verkiezingen

Foto: Paul Sterk

Campagne op de markt met lijsttrekker Daan Prevoo.

2015 begon met de aftrap van de verkiezingscampagne voor de Provinciale Staten. Weert had een primeur want tijdens het ‘SP-nieuwjaarscafé’ in Café Du Commerce gaf Limburgs SP-lijsttrekker Daan Prevoo met een vlammende speech niet alleen de aftrap voor de Weerter maar zelfs voor de gehele provinciale verkiezingscampagne!

Maar de SP zou de SP niet zijn als er niet vooral actie werd gevoerd in de wijken, deur aan deur en op de markt. Meer dan 3000 huishoudens in Weert kregen in de weken voor de verkiezingen bezoek van de SP. Er werden onder andere koelkastmagneetjes in tomaatvorm uitgedeeld zodat de stemkaart als geheugensteuntje duidelijk in het zich ‘geplakt ’kon worden: op 18 maart SP!

Foto: Nico van den Bent / SP Weert

Op de zaterdag vóór de verkiezingen vond de jaarlijkse paardenmarkt in Weert plaats en ook nu weer maakte Prevoo zijn opwachting. Samen met Weerter afdelingsvoorzitter Bert Peterse bevestigde Prevoo een spandoek met de tekst ‘Reken af, stem SP. 100% sociaal!’ hoog aan de toren van de Sint Martinuskerk.

Foto: Bert Peterse

Foto: Paul Sterk

100% sociaal hoog boven Weert!

Tijdens de verkiezingen behaalde de SP een flinke overwinning zowel in Weert als in Limburg. Het

Foto: Jeroen Goubet / SP Weert
was de vierde overwinning op rij want na de Kamer-, gemeenteraads en Europese verkiezingen stemden er in Weert alweer méér mensen op de SP.

14,5% van de stemmen werden er behaald tegen 11,9% bij de vorige Statenverkiezingen. In de wijken Boshoven, Fatima en Keent werd de SP de grootste. Over heel Limburg gezien werd de SP met 15,5% de derde partij niet ver achter het CDA en de PVV.

 

Na een maand onderhandelen over een nieuw provinciebestuur kwam het in april tot een historisch bestuursakkoord: de SP ging meebeslissen in Limburg!

Lijsttrekker Daan Prevoo en nummer twee van de kandidatenlijst Marleen van Rijnsbergen werden het eerste SP-gedeputeerden-duo in de geschiedenis. Samen met twee CDA gedeputeerden, één VVD, een D66 en een PvdA gedeputeerde vormden zij nadat ook  de SP-regioconferentie instemde het nieuwe Limburgse provinciebestuur.

Foto: SP / www.sp.nl

Daan Prevoo en Marleen van Rijnsbergen tijdens de regioconferentie. Een historisch moment!

Werknemers in de problemen

Terug naar januari want naast het campagnevoeren kwam de SP ook weer op voor de arbeider. Dit maal dreigde er geen sluiting van industrie maar werd aan werknemers van warenhuis V&D een ordinair loonoffer gevraagd. Het ging al langer niet goed met het warenhuis en dat probeerde men af te wentelen op het personeel. Tijdens een overleg van V&D’ers met de vakbond was de SP ook aanwezig om ze een hart onder de riem te steken.

Het loonoffer werd gelukkig afgewend want V&D kabbelde moeizaam voort om op de laatste dag van 2015 failliet te gaan. Wat de toekomst ook zou mogen brengen, de werknemers hadden in ieder geval een betere uitgangspositie dan in het geval ze het loonoffer geaccepteerd hadden.   

Foto: Weertdegekste.nl / Weertdegekste.nl

Steun voor V&D.

Natte voeten

Het jaar begon ook nat in Weert. Niet door regen, wind of sneeuw maar door springende waterleidingen.

In de zomer van 2014 knapten er her en der in de stad al leidingen, waarop de SP een meldpunt opende. Maar in januari vond er een soort van kettingreactie plaats in de wijk Groenewoud. Hier sprong binnen in een klein gebied en binnen enkele dagen maarliefst zes keer een waterleiding. SP dook erin: Ter plekke kijken bij de nood-herstelwaarkzaamheden, praten met werklui en omwonenden, het verzamelen van tientallen reacties via het meldpunt en het doen van onderzoek naar het leidingnet in Weert en in Nederland.

Foto: Nico van den Bent

Zelfs 's nachts nam de SP een kijkje bij graafwerkzaamheden in Groenewoud.

Daarbij kwam er hulp uit onverwachte hoek. Een oud-werknemer van waterleidingmaatschappij WML meldde zich en deed een boekje open over gebrekkig onderhoud, te late vervanging van oude leidingen en aanbestedingen die leidden tot opdrachten aan bouwbedrijven onder de kostprijs. Ook in de watervoorziening is marktwerking funest!

De SP bundelde haar conclusies in een lijvig rapport en overhandigde dat in maart aan de plaatsvervangend directrice van WML.

De waterleidingmaatschappij nam het rapport uiterst serieus. Men stelde zich open op, onderschreef een belangrijk deel van de conclusies in het SP-rapport en legde aan de partij en bewoners uit hoe men in de toekomst problemen zou gaan voorkomen en oplossen.

Tijdens de rest van het jaar sprongen er geen leidingen meer in Weert.

Foto: Sjoerd van Hoof / weertdegekste.nl

SP-fractiezoorzitter Jeroen Goubet overhandigd het rapport 'Lek' aan WML-directrice Marianne Verwijs en wethouder Harrie Litjens.

Verkeersblunders

Niet alleen onder de grond waren er problemen met de infrastructuur in Weert. Ook boven de grond, in het verkeer, was er ongenoegen. Het in 2014 opgeknapte Stationsplein bleef maarvoor verkeerschaos zorgen. Het principe ‘shared  space’, waar door het niet-scheiden van verkeersstromen meer oplettendheid en dus veiligheid zou moeten ontstaan bleek in Weert geen goede zet.

Meerdere malen legde de SP haar vinger op de zere plek. En niet zonder succes. Er kwamen bijvoorbeeld meer fietsenstallingen bij het busstation aan de Sint Maartenslaan.

Foto: Joey Engelen / VVD Weert

het nieuwe Stationsplein in Weert

Eind 2015 kwamen de SP en de VVD met het initiatief het plein aan te passen. Verkeersstromen weer scheiden, niet meer parkeren op het plein, de rijbaan voor autoverkeer duidelijk aangeven en een zebrapad voor de uitgang van het station. Slechts en paar lijnen trekken en paaltjes plaatsen! Zou 2016 het jaar van de oplossingen worden?

Veel aandacht ook voor het kruispunt Maaseikerweg – Beatrixlaan. De T-splitsing was in 2013 op zijn zachtst gezegd niet ideaal opnieuw aangelegd. Het College van B&W wilde de splitsing daarom weer aanpassen maar de raad dacht ook hardop na over een rotonde. Buurtbewoners die zich vastbeten in de zaak vonden dat ook. Wederom zou een beslissing in 2016 moeten gaan vallen.

Wel een grote overwinning voor ouders van schoolgaande kinderen en buurtbewoners in de wijk Keent. Zij begonnen in 2014 een actie voor een veiligere Sint Josefslaan. Op de weg werd erg hard gereden wat vooral ter hoogte van de oversteekplaats bij brede school Markeent tot levensgevaarlijke situaties leidde.

Foto: Bas Hessing / Comité STOP St Joseflaan racebaan!

Ook de SP verzamelde handtekeningen en overhandigde deze aan het actiecomité

Nadat er eind 2014 al vele handtekeningen uit de buurt aan het college van B&W waren aangeboden ging wethouder Litjens met de ouders om tafel. In september kwam er een raadsvoorstel om de gehele Sint Josefslaan onder handen te nemen en vooral ook bij de school de verkeerssituatie te verbeteren.

Oplossingen die breed gedragen werden door ouders, buurtbewoners en daardoor ook op unanieme steun vanuit de gemeenteraad konden rekenen.

De werkzaamheden zouden begin 2016 van start gaan.

Foto: Jeroen Goubet / SP Weert

Overleg tussen het actiecomité, buurtbewoners en wethouder Litjens over de plannen voor de Sint Joseflaan

Kappen met kappen!

Ook groen succes in 2015. Al sinds enkele jaren was de provincie Limburg plannen aan het ontwikkelen om de N280 oftewel Roermondse weg in Weert op te knappen. Was de SP in het begin nog zeer enhousiast, toen bleek dat men voor een verbreding van de weg de zaag in alle 400 monumentale eikenbomen langs de weg wilde zetten was het tijd voor actie!

En die kwam vanuit de jongerenorganisatie van de SP, ROOD. In mei bevestigden ze zelfgemaakte protestborden aan de bomen langs de weg

. Het duurde echter niet lang voordat de politie verscheen. Ook de pers was snel ter plekke nadat een tiental protestborden met teksten als ‘Groenste stad? No way!’, 'Red mij!' en‘#kappenmetkappen’ met rood/wit afzetlint aan de bomen langs de N280 waren vastgemaakt. Op last van de politie werden de borden weer verwijderd maar het doel was bereikt: brede aandacht voor de onnodige kap.

Foto: Nico van den Bent / SP Weert

Foto: Nico van den Bent / SP Weert

ROOD in actie vóór de bomen langs de Roermondseweg.

Enkele dagen later kwamen ook SP-Statenleden Peter Visser en Bram Schamineé een kijkje nemen. Ook zij schrokken van de kapplannen en zo werd ook het verzet ertegen in de provincie opgevoerd.

In juni kwam de Provincie terug op haar besluit. Het verbreden van de weg ging niet door waarmee ook de bomenkap van de baan was.

Foto: Nicole Goubet - Peeters / SP Weert

Foto: Nico van den Bent / SP Weert

De Statenfractie op bezoek

ROOD succes

ROOD ging sowieso als een speer in 2015. Nadat een jaar of tien eerder een vorige generatie jongeren al eens een bloeiende ROOD-groep in Weert opzette nam een nieuwe lichting het in 2015 over. In tegenstelling tot andere politieke jongerenorganisaties is ROOD geen praatclubje maar een actiegroep! En dat trok al snel meer jongeren aan.

Met diverse acties zoals het verzamelen van handtekeningen voor meer fietsenstallingen in de Binnenstad, het pleiten voor het opknappen van een skateparkje in de wijk Leuken en actie voor een eerlijk jeugdloon speelde ROOD Weert zich niet alleen lokaal maar ook landelijk in de kijker.

Foto: Sjoerd van Hoof / weertdegekste.nl

ROOD in actie!

Wisseling van de wacht

Een wissel in de SP-fractie in de gemeenteraad in 2015. Arjen Lobregt stopt. Lobregt nam in 2014 tijdelijk de plek van Angela Geurts in toen zij op het punt stond haar tweede kindje te krijgen. Omdat haar terugkeer door

Foto: Marcel Göertz / SP Weert
persoonlijkomstandigheden voorlopig niet aan de orde was en Lobregt aangaf vanwege tijdsgebrek niet voor onbepaalde tijd in de raad te willen blijven ging de SP op zoek naar een vaste vervanger.

Die werd gevonden in Riya Geboers (1955), zevende op de kandidatenlijst in 2014. Riya was tussen 2007 en 2010 ook al bestuurslid van de SP-afdeling en werkte al vele jaren in de Weerter bibliotheek.

 

Wereldproblemen bereiken ook Weert

Een onverwachte ontwikkeling aan het einde van de zomer. Door de grote stroom aan asielzoekers die in 2015 ook Nederland bereikte was er plotseling behoefte aan extra noodopvangplekken. Begin september legde het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) een verzoek bij de gemeente neer om een asielzoekerscentrum in de leegstaande Van Hornekazerne te vestigen.

Het College van B&W ging onder voorwaarden akkoord. Zo wilde het plek bieden aan maximaal 1000 asielzoekers voor een periode van vijf jaar.

De kazerne zou daarmee ook niet helemaal vol komen te zitten. Ongeveer de helft van de gebouwenkon zo gebruikt worden voor andere activiteiten van bijvoorbeeld Weerter verenigingen of ondernemers. Alles zo lang dit maar onder de noemer ‘maatschappelijk medegebruik’ zou gaan.

Een uniek idee van SP-wethouder Sterk dat zelfs op internationale aandacht kon rekenen.

Foto: Jeroen Goubet / SP Weert

Persconferentie komst AZC

Maar bij heel wat Weertenaren leefden er net als in de rest van het land toch vooral zorgen. Veel mensen voelden zich overvallen en waren boos omdat het niet mogelijk was om verder invloed op de beslissing uit te oefenen. 

Dat werd nog erger toen Staatssecrataris Dijkhoff nog geen dag na de persconferentie met een nog urgenter verzoek kwam: opvang niet binnen enkele weken maar zo snel mogelijk, het liefst dezelfde avond! Dijkhof kwam persoonlijk naar Weert en deed het verzoek tijdens een haastig ingelaste raadsbijeenkomst op een zaterdagmiddag.

Maar ook de raad voelde zich door het nieuwe voorstel overvallen en wees het in grote meerderheid, inclusief de SP, af. De Staatssecretaris ging met lege handen terug naar Den Haag maar de gemeente besloot wel dat de noodopvang er eerder mocht komen. Echter pas nadat de raad het besluit van B&W zou hebben bekrachtigd.

Foto: Bert Peterse / SP Weert

Foto: Jeroen Goubet / SP Weert

Drukte in het stadhuis tijdens de informatieavond over de komst van het asielzoekerscentrum

Tijdens een druk bezochte informatiebijeenkomst op maandag legde burgemeester Heijmans de plannen uit. De gemoederen liepen soms hoog op maar gelukkig niet uit de hand zoals elders in het land.

Op woensdag kwam de gemeenteraad opnieuw in een ingelaste raadsvergadering bijeen en stemde in met de komst van het asielzoekerscentrum. Één raadslid stemde tegen. Enkele uren daarna arriveerden de eerste bussen met vluchtelingen.

Foto: Weert actueel / Weert actueel

Foto: Jan Leenders

Foto: Sjoerd van Hoof / www.weertdegekste.nl

De eerste vluchtelingen komen aan in Weert

Al meteen de dag daarna bezochten SP raadsleden Jeroen Goubet, Riya Geboers en Karin Duijsters in alle hectiek de vluchtelingenopvang. Een aangrijpende gebeurtenis want tijdens het bezoek, dat nog geen drie kwartier duurde, kwamen drie bussen met vluchtelingen aan. Riya geboers sprak heb in het Arabisch toe in de kantine van de kazerne.

In de weken die volgden ontstonden er door de haast links en rechts wat kleine problemen. Begin december was er een opstand in het asielzoekerscentrum die vooral een ‘schreeuw om informatie over en spoed in de asielprocedure', aldus wethouder Litjens bleek.

Voor de rest bleef het rustig, verstomde de heftigste kritiek en leek Weert eind 2015 al behoorlijk gewend aan haar duizend nieuwe inwoners.

 

Groen licht voor natuur én recreatie

Een belangrijke stap werd er eind 2015 gezet in een al jaren slepende discussie namelijk die over de toekomst van de zandafgraving aan de Herenvennenweg beter bekend als het Blauwe Meertje.

In oorspronkelijke plannen uit de begintijd van de afgraving zou de plas volledig teruggegeven worden aan de natuur na het beëindigen van de zandwinning maar door de jaren heen waren er steeds meer stemmen opgegaan om ook een dagstrand en wat andere lichte vormen van recreatie toe te laten.

Foto: Nicole Goubet - Peeters / SP Weert

Statenleden en Weerter SP'ers nemen een kijkje bij het Blauwe Meertje

Omdat de Centrale Zandwinning Weert (CZW) ook nog eens meer zand uit de plas wilde gaan winnen waren er nieuwe afspraken nodig.

In de herfst kwamen CZW, gemeente en diverse groene verenigingen steeds dichter bij een oplossing. Zo dicht zelfs dat enkel verstoorde verhoudingen uit het verleden een breed gedragen plan belemmerden.  De gemeenteraad nam daardoor een plan aan wat een goede middenweg bood tussen natuur en recreatie, ook wat de SP betrof.

Foto: CZW / Gemeente Weert / CZW / Gemeente Weert

Dat kwam de partij vanuit de groene verenigingen op kritiek te staan temeer omdat de SP eerder altijd tegenstander van recreatie was geweest. Maar omdat er in het bestuursprogramma dat de SP in 2014 met VVD en Weert Lokaal had gesloten ook afspraken over het dagstrand waren gemaakt kon de SP leven met het compromis.

Dat nam natuurlijk niet weg dat de partij de ontwikkelingen ook in de toekomst scherp in de gaten zou blijven houden.

 

Successen in de gemeenteraad

Een dat meebesturen naast compromissen ook veel overwinningen brengt bleek in 2015. Zo werd er op voorstel van de SP flink gesnoeid in overbodige regeltjes in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Het stadstoezicht werd niet geprivatiseerd. Mantelzorgers die door een nieuw parkeerplan op hoge parkeerkosten zouden worden gejaagd werden ontzien. Het idee van de SP om een ‘kiss & ride’ zone in te stellen nabij het uitgaansplein de Oelemarkt werd overgenomen. En een oplossing voor de al jarenlang overlast veroorzakende vleesfabriek Swinnen in de wijk leuken kwam binnen handbereik.

Foto: Nico van den Bent / SP Weert

Géén privatisering van het stadstoezicht!

 

Harde noten kraken

Toch stond 2015 voor de gemeenteraad en het college van Burgemeester en wethouders met daarin de SP vooral in het teken van het weer op orde krijgen van de Weerter begroting. ‘Puinruimen,’ zo omschreef de SP het ook al in 2014.

Slechte keuzes uit het verleden, te verwachten maar vooral ook onverwachte tegenvallers hadden een flink gat in de begroting geslagen. In het voorjaar werd een pad uitgestippeld om flink te bezuinigen, op andere plekken juist te investeren en ook lasten te verhogen. ‘Kiezen met visie’ werd dit allesomvattende plan genoemd.

Foto: Riya Geboers / SP Weert

Wethouder Gabriëls in gesprek met SP-fractievoorzitter Jeroen Goubet

De SP was niet bang om de handen vuil te maken en ging ook mee in weinig populaire keuzes zoals het verhogen van de onroerende zaakbelasting (OZB) en het snijden in subsidies voor verenigingen. Maar met name op initiatief van de SP bleven de zorg en de minima geheel of bijna geheel buiten schot. Ook op de verenigingen werd uiteindelijk een stuk minder gekort.

Meer inzicht en daardoor beter kunnen sturen. Dat moest zulke grote problemen in de toekomst gaan voorkomen.

Dat leek eind 2015 al goed te lukken want de financiële vooruitzichten zagen er voor 2016 een stuk zonniger en rustiger uit.

 

U bent hier