h

Het jaar 2014 uit het archief van de SP Weert

Op weg naar de verkiezingen

Begin 2014 waren de voorbereidingen voor de zesde gemeenteraadsverkiezingen waaraan de Weerter SP mee zou gaan doen in volle gang.

Die campagne begon erg droef door het plotselinge en onverwachte overlijden van Peter Vink, vierde op de SP-lijst die in november 2013 was vastgesteld. Peter was twintig jaar een belangrijk aanspreekpunt voor de SP-afdeling binnen De Risse. Zijn kennis van en vechtlust voor de sociale werkvoorziening wilde hij maar wat graag in gaan zetten in de Weerter gemeenteraad na 19 maart, maar zo ver mocht het helaas niet komen.

Peter Vink

In de aanloop naar de verkiezingen wilde de SP bij zo veel mogelijk mensen persoonlijk aanbellen. Waar andere partijen campagnehuizen openden of met scootertjes de winkelcentra in het Weertse langs trokken belde de SP bij meer dan duizend huizen aan. Ook op de markt kwam menigeen regelmatig de rode jassen tegen. De SP tussen de mensen!

de SP op de markt

Lijsttrekker Jeroen Goubet

Op de verkiezingsdag zelf werden in de vroege ochtend alle Weerter rotondes voorzien van SP-balonnen. De ludieke actie trok veel aandacht, zelfs in de provinciale pers. Tot ´s avond was het vervolgens afwachten...

Ballonnen...

De overwinning

De SP´ers kwamen ’s avonds bij elkaar in een café aan het Bassin. Nadat de eerste uitslagen binnen waren gekomen trokken de tientallen socialisten naar het stadhuis. Het werd al snel duidelijk dat de SP gewonnen had in Weert.

De gemeenteraadsverkiezingen werden een groot succes. Nog nooit werd de partij zo groot in Weert. De SP behaalde 3131 stemmen, 14,9% van het totaal. In 2010 stemde nog 10% van de Weertenaren op de SP. Het betekende een groei van krap drie naar dik vier zetels. Uit de definitieve uitslag bleek dat de vijfde zetel op 26 stemmen na was gemist. SP lijsttrekker Jeroen Goubet haalde op Weert Lokaal lijsttrekker Geert Gabriëls na de meeste voorkeurstemmen, 1467 stuks. In procenten groeide de SP het meest van alle partijen in Weert.

Verkiezingsfeest

De onverwachte uitnodiging en de onderhandelingen

Weert Lokaal, de partij die met acht zetels als grootste uit de bus was gekomen in Weert, wees vakbondsman René Laenen aan als informateur. Hij ging praten met de andere Weerter partijen om een nieuwe coalitie te smeden. Tijdens vorige coalitieonderhandelingen werd er vaak alleen voor de vorm met de SP gesproken en stonden de socialisten na een kwartiertje altijd weer ´buiten´.

Dat liep deze keer anders. SP onderhandelaars Jeroen Goubet en Bert Peterse waren optimistisch na een anderhalf uur durend kennismakingsgesprek met de informateur. ´Er zou wel eens wat in kunnen zitten...´

Informateur René Laenen spreekt met vertegenwoordigers van de Weerter politieke partijen

Tijdens een persconferentie begin april waar alle zes de Weerter partijen vertegenwoordigd waren kwam het hoge woord eruit. Laenen adviseerde een coalitie van Weert Lokaal, VVD en… SP! De socialisten twijfelden geen moment om de uitnodiging aan te nemen.

De SP doet mee!

De onderhandelingen verliepen soepel maar duurden uiteindelijk toch enkele weken. De beoogde nieuwe coalitiepartijen wilden geen half werk afleveren waar het ging om de zorg. Er werd zelfs geprobeerd om met alle partijen in de gemeenteraad een soort van deelakkoord op dat gebied te sluiten. Dat kwam maar gedeeltelijk uit de verf.

Toch leverden de onderhandelingen een akkoord op waar de SP zich goed in kon vinden. Maximaal sociaal met veel aandacht voor mensen, de zorg, de buurt als schaal voor de toekomst en groen. Tijdens een speciale ledenvergadering op 1 mei, de dag van de arbeid, zeiden de SP-leden ‘ja’ tegen het eerste SP college in Weert.

De ledenvergadering zegt 'ja' tegen collegedeelname

Jeroen Goubet zet zijn handtekening onder het coalitieakkoord.

Gezondheidswetenschapper Paul Sterk werd voorgedragen als wethouder. Hij kreeg onder andere Zorg, WMO, De Risse (deels) en herbestemming van de Van Horne Kazerne (KMS) in zijn portefeuille.

Paul nam de zwaarste portefeuille voor zijn rekening. De overheveling van diverse zorgtaken van de landelijke overheid naar de gemeente per 2015 vielen grotendeels onder zijn verantwoordelijkheid en de gemeente moest aan de slag om ervoor te zorgen dat ondanks alle veranderingen niemand buiten de boot zou vallen en het vooral over mensen zou blijven gaan. Een monsterklus!

Het college van Burgemeester en Wethouders met daarin Paul Sterk (2e rechts) wordt geïnstalleerd.

De spoedzorg, nee het hele ziekenhuis met sluiting bedreigd!

De kersverse wethouder kreeg ook meteen te maken met een ander zorgprobleem: De grote landelijke zorgverzekeraar CZ wilde niet langer spoedzorg ‘inkopen’ bij het Weerter Sint Jans Gasthuis. Een ordinaire centenkwestie. Weertenaren kwamen onder aanvoering van oud SP-kamerlid en raadslid Paul Lempens massaal in opstand en eisten dat de spoedzorg open bleef. In een paar weken tijd werden 22.000 handtekeningen opgehaald, de grootste petitie ooit in Weert.

De plannen gingen in de zomer plots de ijskast in na ingrijpen van de Autoriteit Consument en Markt. Ongetwijfeld zal ook de druk vanuit de bevolking en de politiek meegespeeld hebben.

Paul Lempens (rechts) overhandigd meer dan 22.000 handtekeningen aan SP kamerlid Henk van Gerven. Geen enkele andere politieke partij was bereid om naar Weert te komen.

Nieuw activisme

Ook de SP droeg haar steentje bij aan die handtekeningenactie. Want meebesturen bleek bepaald geen excuus om achterover te leunen. Integendeel. De SP was in 2014 ook buiten de verkiezingen om meer op straat te vinden dan ooit. Er werden diverse ‘kleine’ successen behaald samen met mensen in de buurten.

Actief op straat!

Zo werd er na maandenlang getouwtrek besloten om uiteindelijk tòch de fietsoversteek over de Ringbaan Noord bij de Gouverneurlaan te laten bestaan. Vanwege de aanleg van een geluidsscherm langs de weg (ook het resultaat van een SP-actie) zou deze verdwijnen. De bewoners waren tegen. De gemeente luisterde uiteindelijk.

En tegen het einde van 2014 kwamen ouders in verzet tegen het te hard rijden op de Sint Joseflaan in de bij Keent bij de brede school. Meer dan tien jaar daarvoor was de aanwezigheid van de drukke doorgaande weg de belangrijkste reden geweest voor de SP om niet in te stemmen met de locatie. De bezorgde ouders begonnen een handtekeningenactie waar de SP zich bij aansloot. In oktober werden er door de SP deur aan deur handtekeningen opgehaald in Keent. 

Langs de deuren in Keent

Wethouder Litjens kon niet anders dan luisteren en zegde toe onderzoek te gaan doen naar verkeersmaatregelen die in 2015 genomen moeten worden.

Zomaar twee voorbeelden uit een activistisch jaar.

Straten onder water

In 2014 stonden de straten regelmatig blank in Weert. Niet vanwege stortbuien maar door springende waterleidingen! De SP opende een meldpunt en de klachten stroomden binnen. Ook ging de partij zelf op onderzoek uit. Een medewerker van waterleidingbedrijf WML meldde zich anoniem bij de socialisten en legde haarfijn uit dat de problemen niet anders dan veroorzaakt konden worden door gebrekkig onderhoud na introductie van marktwerking binnen het publieke bedrijf.

De SP komt begin 2015 met een onthullend rapport waarin ook enkele concrete aanbevelingen aan de gemeente en WML zullen staan.

Foto: Jeroen Goubet

De Risse alweer onder druk

Alweer dreigden tientallen mensen in de zomer van 2014 hun baan te verliezen bij sociale werkvoorziening De Risse vanwege landelijke bezuinigingen. De ondernemingsraad bracht het ontslag van 122 werknemers aan de orde en de SP stelde kritische vragen aan het gemeentebestuur. Wethouder Sterk (vanuit zijn functie bestuurslid van de Risse) en het college van B&W van Weert, Nederweert en Cranendonck oordeelden in oktober dat het contract van alle 122 gewoon verlengd zou worden. In alle vroegte en in de stromende regen stond de SP naderhand uiteraard aan de poort om alle werknemers te feliciteren.

Aan de poort bij De Risse...

Gymzaal Fatima gered

Aan een jarenlange dreiging met de sloophamer voor gymzaal Molenveld in Fatima kwam in september een einde. In 2009 voerde de SP met verenigingen, de basisschool en wijkbewoners actie vóór het open houden van de gymzaal. Al die tijd bleef er onduidelijkheid over de toekomst bestaan. De zaal wordt goed gebruikt en is een van de weinige publiek voorzieningen in de wijk Fatima. Het college besloot daarom dat de gymzaal open blijft, in ieder geval tot na 2020. De SP ging met een pamflet langs de deuren om de mensen te feliciteren. En hoewel het toch voor een groot deel de mensen zelf waren die al die jaren het verzet hadden aangevoerd was er veel waardering voor de rol van de SP.

Langs de deuren in Fatima.

Onzekere toekomst

Ondanks tastbare resultaten kende het nieuwe college van burgemeester en wethouders met daarin de SP in 2014 tegenslagen. Door verkeerde keuzes uit het verleden, minder geld uit Den Haag en hogere kosten door bijvoorbeeld de toename van het aantal uitkeringen kwam Weert in financieel zwaar weer.

Er moest fors bezuinigd worden. De SP deinsde daar niet voor terug maar vond wel dat het kersverse college de tijd en de kans moest krijgen om met goede plannen te komen en ook een bijbehorende cultuurverandering binnen het stadhuis in gang te zetten. Oppositiepartijen vonden van niet en tijdens de begrotingsbehandeling aan het einde van het jaar kwam het tot een onvermijdelijke botsing.

Raadsvergadering

Het eerste jaar SP-bestuur in Weert werd zo met onzekerheid maar toch ook met veel optimisme afgesloten. Want het humeur was opperbest omdat het gevoel overheerste dat de juiste weg was ingeslagen. Een betere toekomst leek binnen handbereik!

 

U bent hier