h

IJzeren Rijn

18 juli 2005

De SP, Weert en de IJzeren Rijn.

Standpuntbepaling ten opzicht van de heringebruikname van het historische tracé van de spoorlijn IJzeren Rijn.

Lees verder
13 juli 2005

Kamervragen over spoedige heringebruikname IJzeren Rijn

IJzeren RijnVragen van het lid Gerkens (SP) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over de ingebruikname van het historisch tracé van de IJzeren Rijn.

Lees verder
13 april 2005

Wie is de baas over de IJzeren Rijn? / door Ronald van Raak, SP-senator

Met de Betuwelijn kreeg de Rotterdamse haven een hoogwaardige, maar overbodige spoorverbinding met het Duitse achterland. De besluitvorming over de Betuwelijn verliep slecht en was zelfs aanleiding voor een parlementair onderzoek. Rotterdams concurrent Antwerpen eist nu ook een goederenlijn naar Duitsland, die deels door Limburg zal lopen. Komende dinsdag debatteert de Eerste Kamer over deze IJzeren Rijn. Opnieuw dreigt de besluitvorming over een groot infrastructureel project fout te lopen.

Lees verder
1 maart 2005

'Risico door IJzeren Rijn beperkt'

IJzeren RijnWeert - Heropening van de spoorlijn IJzeren Rijn door Weert vergroot de risico's voor ongelukken op het spoor, maar het gevaar blijft binnen de normen.

Lees verder
3 februari 2005

Procedureel verzet tegen de IJzeren Rijn in Eerste Kamer

Ijzeren RijnDe commissie voor Verkeer en Waterstaat in de Eerste Kamer weigert op dit moment om het voorstel voor arbitrage over de heringebruikname van de IJzeren Rijn in behandeling te nemen.

Lees verder
22 januari 2005

'Weert vreest komst LPG-treinen'

De LPG-treinen die nu nog via Brabant naar Duitse Roergebied rijden, zouden in de toekomst wel eens dwars door Weert kunnen razen. Dat vreest de gemeente Weert nu de heropening van het oude tracé van de IJzeren Rijn onafwendbaar lijkt te worden. De treinen met vloeibaar gas komen uit Vlissingen. Als straks de IJzeren Rijn heropend is, zouden deze treinen korter en sneller via Antwerpen, Weert en Roermond naar Duitsland kunnen rijden.

Lees verder
5 januari 2005

SP-senator op bezoek in Weert: ‘IJzeren Rijn is Belgische Betuwelijn’

Ronald van RaakSP-senator Ronald van Raak was woensdag op werkbezoek in Weert. Dit in het kader van de behandeling in de Eerste Kamer van het arbitrageverdrag rond de heringebruikname van de spoorlijn IJzeren Rijn door Weert.

Lees verder
8 maart 2003

SP kamerfractie stelt vragen over heringebruikname IJzeren Rijn

SP Tweede Kamerlid Arda Gerkens stelde vandaag vragen aan de Minister van Verkeer en Waterstaat over de plannen om de 'IJzeren Rijn' opnieuw in gebruik te nemen. De IJzeren Rijn is een (Belgische) goederenspoorweg tussen de Antwerpse haven en het Duitse Ruhrgebied die dwars door het centrum van Weert zal voeren.

Lees verder
7 november 2002

SP kamerlid Gerkens stelt vragen over IJzeren Rijn

Het SP kamerlid Arda Gerkens stelde vandaag vragen over de IJzeren Rijn en de kanssen die de zogenaamde 'Montzenroute' biedt ter vervanging van dit tracé. De vragen werden gesteld aan de minster van verkeer en waterstaat naar aanleiding van een artikel in Dagblad de Limburger.

Lees verder
10 oktober 2002

'Montzenroute biedt nieuwe kansen'

Nederland overlegt sinds een paar jaar met België om het traject van de IJzeren Rijn te heropenen, met als doel het transport van de Antwerpse haven naar Duitsland te verbeteren. Deze verbinding wordt louter voor België aangelegd en zal veel schade aanbrengen aan milieu en leefomgeving. Een quick-scan in opdracht van de provincie Limburg geeft aan dat er mogelijkheden zijn om de huidige verbinding, de Montzenroute, zo op te knappen dat de IJzeren Rijn nog zeker 15 jaar met rust gelaten kan worden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier