h

SP kamerfractie stelt vragen over heringebruikname IJzeren Rijn

8 maart 2003

SP kamerfractie stelt vragen over heringebruikname IJzeren Rijn

SP Tweede Kamerlid Arda Gerkens stelde vandaag vragen aan de Minister van Verkeer en Waterstaat over de plannen om de 'IJzeren Rijn' opnieuw in gebruik te nemen. De IJzeren Rijn is een (Belgische) goederenspoorweg tussen de Antwerpse haven en het Duitse Ruhrgebied die dwars door het centrum van Weert zal voeren.

De vragen van kamerlid lid Gerkens (SP) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over de plannen van Railned om de IJzeren Rijn in gebruik te nemen.

  1. Wat is uw mening over het bericht dat Railned plannen heeft om dit jaar al goederenwagons over een deel van de Ijzeren Rijn te laten rijden? *)
  2. Wat vindt u ervan dat Railned dit inplant terwijl de discussie hierover op lokaal en nationaal niveau nog volop bezig is?
  3. In hoeverre kunnen deze ontwikkelingen het traject bij de rechter beinvloeden, cq doorkruizen?
  4. Hoe kan het dat de provincie niet op de hoogte is gesteld van de plannen?
  5. Zijn er voor dit gedeelte van het traject geen aanpassingen nodig op het gebied van milieu en geluid? Zo ja, hoe gaat u deze dan uitvoeren? Zo nee, waarom niet?

U bent hier