h

Kamervragen over spoedige heringebruikname IJzeren Rijn

13 juli 2005

Kamervragen over spoedige heringebruikname IJzeren Rijn

IJzeren RijnVragen van het lid Gerkens (SP) aan de minister van Verkeer en Waterstaat over de ingebruikname van het historisch tracé van de IJzeren Rijn.

1. Wat is uw mening over het opnieuw in gebruik nemen van het spoortraject van de IJzeren Rijn tussen Budel en Weert? (1)

2. Is het juist dat ProRail de komende maanden voor anderhalf miljoen euro dit traject gaat opknappen? Kunt u aangeven ten koste van welke projecten dit gaat?

3. Kunt u aangeven of er nieuwe vergunningen nodig zijn om het desbetreffende traject zo intensief te gaan gebruiken?

4. Is het juist dat ook bij het genoemde traject er sprake zou zijn van ondertunneling om tegemoet te komen aan de Vogel- en Habitatrichtlijnen? Kunt u aangeven wat hiervan de stand van zaken is?

5. Wat is uw mening over de indruk van de Weertse wethouder Verheggen die vermoedt dat de versnelde heropening van een stukje van de IJzeren Rijn uiteindelijk gebruikt wordt als instrument om het historisch tracé van de IJzeren Rijn als geheel te reactiveren? Bent u bereid maatregelen te nemen om dit te voorkomen? Zo ja, wat voor maatregelen gaat u nemen? Zo nee, waarom niet?

6. Kunt u aangeven wat de stand van zaken is voor de doortrekking van de IJzeren Rijn naar Duitsland? Kunt u uitsluiten dat in de toekomst de treinen over de IJzeren Rijn via Venlo naar Duitsland zullen rijden?

U bent hier