h

Komt Weert in beweging na nieuwe ontwikkelingen IJzeren Rijn?

24 februari 2015

Komt Weert in beweging na nieuwe ontwikkelingen IJzeren Rijn?

Foto: Jeroen Goubet / SP Weert

De laatste dagen is er plotseling weer veel te doen rond het opnieuw in gebruik nemen van de IJzeren Rijn. Waar de federale Belgische regering geen interesse in de goederenspoorlijn toont wil de Vlaamse regering juist vaart maken. De SP wil weten of Weert als grote speler in het verzet tegen de IJzeren Rijn in beweging komt en heeft daarom aan het college van B&W het verzoek gedaan om snel bijgepraat te worden.

Berichten rond de IJzeren Rijn volgen elkaar de laatste dagen in snel tempo op en lijken op het eerste gezicht tegenstrijdig.

Afgelopen zaterdag verscheen het volgende bericht in de provinciale media. ‘De Belgische minister van mobiliteit, Jacqueline Galant, zet niet in op het zo snel mogelijk opnieuw in gebruik nemen van de goederenspoorlijn IJzeren Rijn. Dat blijkt uit een interview met Galant in de Belgische krant Het Belang van Limburg. Daarin spreekt zij van een 'zeer oud dossier dat traag verloopt'. De minister vindt dat er eerst een meer betrouwbare studie moet komen over een eventuele heropening van de IJzeren Rijn. Ook moet Duitsland met een officieel standpunt komen.’ (bron)

In de landelijke media wordt twee dagen later een heel ander beeld geschetst. ‘De Vlaamse regering wil de oude spoorverbinding van Antwerpen via Roermond naar het Duitse Ruhrgebiet nieuw leven inblazen.  Dat zegt de Vlaamse minister voor mobiliteit Ben Weyts in een interview met Vlaamse editie van Metro. De Vlaamse regering pleit al jaren voor een heropening van de route, maar stuitte daarbij eerder op verzet vanuit Nederland en Wallonië.’ (bron)

De verwarring is echter niet nieuw. SP factievoorzitter Jeroen Goubet: ‘Dit speelt al sinds 1998 toen de SP het gevaar van nieuw goederenvervoer over de IJzeren Rijn als eerste aankaartte. Door de ingewikkelde politieke situatie in België waar landelijke en regionale ministers en regeringen een ondoorzichtig steekspel spelen moet je erbovenop blijven zitten. Wij willen weten of de gemeente dat nu ook weer doet want de belangen zijn groot. Honderden goederentreinen dwars door Weert en door de natuur, dat zou een ramp zijn.’

In een brief aan het college van B&W wijzen de socialisten op het brede front van Nederlandse, maar ook Belgische en Duitse overheden en organisaties die zich verzetten tegen de IJzeren Rijn. De gemeenteraad bevestigde onlangs tijdens de begrotingsbehandeling de Weerter plek binnen dat front nog eens via een amendement dat door alle partijen werd gesteund. Een duidelijk ‘NEE, tenzij.’

En met dat ‘tenzij’ worden onder andere een volledige ondertunneling binnen de Weerter stadsgrenzen en zware veiligheidsmaatregelen bedoeld mocht het ooit zo ver komen. De SP heeft gevraagd om mondelinge uitleg van het college tijdens de commissievergadering Ruimte op 17 maart aanstaande.

IJzeren Rijn: Nee blijft nee!

U bent hier