h

IJzeren Rijn: Nee blijft nee!

23 november 2014

IJzeren Rijn: Nee blijft nee!

Politiek Weert blijft tegenstander  van goederenvervoer over de IJzeren Rijn spoorweg. Dat bleek vorige weekt tijdens de begrotingsbehandeling. Op voorstel van D66 repareerde de raad een tekst in de begroting die de deur op een kier zou zetten.

SP fractievoorzitter Jeroen Goubet wees erop dat alle wollig taal in de begroting tot dit soort fouten leidt. ‘Dit is precies de reden waarom we eigenlijk het liefst hadden gezien dat er zoveel mogelijk tekst uit de begroting geschrapt zou worden zodat eigenlijk alleen de cijfers overblijven’.

De gehele gemeenteraad nam een motie van D66 aan waarin het woordje ‘vooralsnog’ uit de zin ‘vooralsnog geen goederenvervoer’ wordt geschrapt.

De SP zwengelde meer dan vijftien jaar geleden het verzet tegen de IJzeren Rijn aan. Dat verzet is succesvol, plannen om de goederenspoorlijn in gebruik te nemen staan al jaren in de ijskast. Maar dat uitstel heeft nog niet tot afstel geleid en daarom blijft oplettendheid, zelfs als het om kleine zinnetjes in een begroting gaat, nodig.

Deze week werd wel bekend dat in 2016 de al zo lang gewenste persoonsvervoer verbinding naar Antwerpen tot stand komt. De provincie en de Belgische overheid zouden een overeenkomst gesloten hebben waarbij de provincie 7 miljoen euro investeerd om het spoor klaar voor gebruik te maken. Deze onwikkeling juicht de SP uiteraard wel toe.

U bent hier