h

Het jaar 1998 uit het archief van de SP Weert

76 leden. In januari worden er solidair-krantjes uitgedeeld bij een thuiszorg-bijeenkomst van de vakbond.

1998 is het ´Jaar van de Tomaat´. De SP hoopt op zetelwinst tijdens de Kamerverkiezingen. Ze is sinds 1994 in Den Haag met twee zetels vertegenwoordigd in de Tweede Kamer. Ook zijn er in de rest van het land raadsverkiezingen. In Weert hebben die vanwege de herindeling met Stramproy al in 1997 plaatsgevonden. de SP deed niet mee aan die verkiezingen vanwege onvoldoende mankracht.

Toch kon de SP lekker plakken en folderen. Ook op het station werden er krantjes uitgedeeld. Positievere reacties dan in andere jaren. Uit de huidige leden komt weinig medewerking tijdens de campagne ´Het Jaar van de Tomaat.´ De afdeling klimt nog niet echt uit het dal. Het bestuur bestaat al een tijd uit maar 3 mensen.

De uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen in Weert: 833 stemmen (3,38 procent). Een verdubbeling ten opzichte van 1994. In de wijk Groenewoud, waar de SP huis aan huis aanbelde met een folder behaalden de socialisten zelfs 6,1% van de stemmen. Ook in de dorpen rond Weert was er winst te zien.

De SP had in Roermond enige jaren een afdeling maar deze werd begin 1998 opgeheven en bij Weert gevoegd. Roermondenaar Anton van Geel kwam in het afdelingsbestuur dat daardoor weer wat versterkt werd.

Tijdens Koninginnedag stonden een aantal SP´ers op de markt. Er werden duizenden ballonnen, enkele kilo's cherry-tomaatjes en veel folders uitgedeeld in de drukke Weerter binnenstad.

In juni werden huursubsidiekranten in Weert verspreid. Nog altijd maakte een grote groep mensen die recht hadden op huursubsidie daar geen gebruik van. ´En als de overheid hen daar niet op wijst, dan doet de SP het wel!´zo was de gedachte.

De weg naar boven moest weer gevonden worden en omdat de SP toch wel wat te melden had over Weert werd de wervingskrant 'Weert investeert´: in frisse tomaten!' uitgegeven. De krant werd vanaf juni tot en met oktober in een oplage van 15.000 stuks huis-aan-huis verspreid en op de markt uitgedeeld. In sommige wijken werd er ook aangebeld om de krant persoonlijk af te geven. Het leverde enkele leden op.

Foto: SP / SP Weert

In juni werd ter begeleiding van de wervingscampagne ook de afdelingswebsite van de Weerter SP geopend. Voortaan was de SP ook on-line te vinden.

In november pikte de SP als eerste politieke partij de plannen voor de heringebruikname van de goederenspoorlijn IJzeren Rijn, die dwars door Weert loopt op. Er worden contacten gelegd met het kersvers gekozen SP-Kamerlid Harry van Bommel. De IJzeren Rijn actie zou er een van de lange adem worden.

Het einde van het jaar werd gevuld met bezoeken aan leden.

 

U bent hier