h

Het jaar 1999 uit het archief van de SP Weert

In 1999 heeft de SP afdeling Weert 72 leden.

Er wordt campagne gevoerd voor de Europese verkiezingen en de Provinciale Staten. omdat de afdeling naast Weert geheel Midden-Limburg beslaat wordt er ook in andere gemeenten zoals Roermond actie gevoerd en gefolderd. Voor het eerst worden alle verkiezingsborden in Midden Limburg beplakt. De uitslag van de Statenverkiezingen laat een verdubbeling in het aantal stemmen op de SP zien ten opzichte van 1995. ook worden er nieuwe leden ingeschreven.

Tijdens de campagne voor de Europese verkiezingen deelt de SP ook voor het eerst haar bekende tomatensponsjes uit. Ze doen hun werk. Op 10 juni haalt de SP een groot succes, ze komt met bijna twee zetels in het Europees Parlement. Weert scoort gemiddeld met 5,2 procent

Oud-bestuurslid Pierre Everaerts overlijdt. Pierre was bestuurslid vanaf 1987 (de start van de SP-activiteiten in Weert). In de eerste jaren van de afdeling was hij zeer actief, maar door een steeds slechter wordende gezondheid moest hij afzien van verdere deelname aan activiteiten. Het jaar ervoor verraste hij nog met een bezoek aan een scholingsbijeenkomst. Pierre werd 69 jaar.

De SP vroeg aandacht voor ´Rooie reus´.De Rooie Reus is de bijnaam van Dirk de Vroome, strijder tegen onrecht. Hij woonde de laatste jaren van zijn leven in Weert en liet ook daar van zich spreken. Weduwe Hennie zat in het afdelingsbestuur van de SP Weert.

Paul Lempens en Hennie de Vroome over de Rooie Reus

De Weerter afdeling levert ook een bijdrage aan het belangrijke landelijke SP-congres ´Heel de mens´ waar de uitgangspunten van de partij opnieuw opgesteld worden.

De SP stuurt een brief aan de gemeenteraad over de gang van zaken rond het ontslag van de directeur van het Munttheater, die als zondebok wordt aangewezen voor problemen maar wel één miljoen gulden als gouden handdruk meekrijgt.

In de maand juni is er een week lang een huursubsidielijn in Weert en Roermond. Mensen kunnen opbellen om te zien of ze niet toch recht hebben op huursubsidie. De lijn levert veel mensen die het nodig hebben geld op.

kleinere acties zijn een petitie tegen kinderarbeid bij IKEA op de weekmarkt, het uitdelen van een pamflet ´handen af van de WAO´ bij de vakbond en een protest tegen de oorlog in Kosovo waarvoor pamfletten worden uitgedeeld en posters worden geplakt.

Weert krijgt er tot slot in één klap 13 nieuwe leden erbij doordat de leden van de gemeente Cranendonck bij Weert worden gevoegd.

 

U bent hier