h

Het jaar 1997 uit het archief van de SP Weert

84 leden. In de eerste maanden van het jaar werden enkele malen folders bij sociale werkvoorziening De Risse uitgedeeld. In maart volgde er een bespreking met de WSW'ers. Hun verhalen over intimidatie, werkdruk kwamen daarbij aan de orde, de politieke kant van de zaak wat minder. Een maand later was er nog een bespreking, waarbij oud-WSW´er Jef Kleijnen van de afdeling Valkenburg ook aanwezig was. De WSW'ers gaven aan te willen gaan werken aan een krachtigere stem binnen hun organisatie.

In mei stuurde de SP een brief aan de directie van de Risse en de aangesloten gemeenten over de misstanden. Ansluitend werd er een folder uitgedeeld aan de poort waarin werknemers werden opgeroepen zich aan te sluiten bij het protest. De angst onder de mensen bleek echter groter te zijn dan gedacht. Wel kwamen er diverse reacties waaruit bleek dat de klachten over intimidatie die al bij de SP bekend waren bevestigd konden worden.

Rond juni hadden zich inmiddels enkele tientallen WSW'ers aangesloten bij het protest maar het bleek moeilijk om een actiecomité te vormen. Vaak waren de persoonlijke problemen van de mensen zo groot dat gezamenlijke belangen niet op de eerste plaats kwamen. Ook in september en december werden er nog bijeenkomsten georganiseerd om te bekijken of er een vuist gemaakt kon worden.

In maart werden er huurkranten verspreid, de reageerders bezocht. later dat jaar leek de bouwvereniging eindelijk eens werk te gaan maken van de meldingen van huurproblemen die de SP samen met de huurders had gedaan.

De weerzin tegen de Europese neoliberale superstaat werdvervat in een krant die in april werd verspreid. Paul Lempens maakte zijn debuut op de lokale radio. Bij een vakbondsbijeenkomst werd deze krant ook uitgedeeld. Bij een andere vakbondsbijeenkomst was de SP present met krantjes tegen de gesubsidieerde uitbuiting van werknemers via de zogenaamde ´banenpoule´. In mei werden er handtekeningen verzameld op de weekmarkt vóór een referendum over de toekomst van Europa. Er was veel uitleg nodig. Ook in 1997 leefde Europa niet.

Het najaar van 1997 bracht de grote landelijke SP-campagne, ´Nederland in tweeën.'Er werden 10.000 kranten huis aan huis verspreid en op de markt uitgedeeld. uitnodigiginen aan andere partijen om ook deel te nemen bleven onbeantwoord, alleen GroenLinks reageerde positief. Toch was er best wat media aandacht voor de actie. Pastor en SP-lid Rogier 't Hoen uit Nederweert zette de eerste handtekening tegen de tweedeling op de markt waar WTV beelden van maakte. Alle namen van ondertekenaars kwamen in de krant. Men werd verzocht om een bijdrage te leveren aan de advertentiekosten. Een mooi fotoboek  dat de tweedeling in beelden zichtbaar maakte werd verkocht door de afdeling. Weert was ook aanwezig bij een grote slotmanifestatie in Heerlen.

In november waren er gemeenteraadsverkiezingen. Deze vonden in Weert een jaar eerder plaats dan in de rest van Nederland omdat de gemeente Stramproy ervoor had gekozen heeft met Weert te fuseren.

Het ging op de achtergrond niet zo goed met de afdeling en er waren te weinig mensen om een goede kandidatenlijst op te stellen. De verloren verkiezingen van 1994 drukten nog zwaar op ht gemoed. De ledenvergadering sprak uit dat de SP zich meer met lokale gemeentelijke kwesties moest gaan bezighouden en minder met landelijke SP-acties om het tij in Weert te keren. Hiervoor waren enkele leden wel belangstellend. Harry Bouten droeg na tien jaar het voorzitterschap van de afdeling over aan nieuwkomer Paul Lempens.

 

U bent hier