h

Het jaar 1996 uit het archief van de SP Weert

68 leden. Het begin van het jaar wordt besteed aan ledenwerving. Mensen waar de SP via haar diverse acties mee in contact komt wordt een informatiepakket aangeboden met de suggestie om lid te worden. Ook oud-leden worden opnieuw benaderd. Vrijdagavonden worden steevast gereserveerd voor ledenwerfacties. De sympathie voor de SP groeit duidelijk. Er is waardering voor het optreden van Jan Marijnissen in de Tweede Kamer. Maar de drempel om lid te worden blijkt vaak te hoog.

De SP steunt een actie van het platform gehandicapten voor aanpassing van trottoirs. In een brief herinnert de SP de gemeente eraan dat er niet lang daarvoor een half miljoen gulden uit een portje daarvoor gesnoept is om de algemene reserve aan te vullen.

In februari worden er rode kaarten voor KNVB verspreid op de weekmarkt en in de wijk. De kaarten zijn een protest tegen de hebzucht van de KNVB, die werkt aan de oprichting van de private sportzender Sport7 werkt om haar inkomsten te vergroten.

In dezelfde maand wordt er weer eens bij de sociale dienst gepost. Mensen met een bijstandsuitkering moeten kopieën van hun bankformulieren aan de gemeente overleggen om aan te tonen dat ze niet zwart bijverdienen. Dat is een inbreuk op de privacy, mensen die geen uitkering hebben hoeven dat ook niet! Daarmee overtreedt de overheid en dus ook de gemeente de wet. In Weert is men echter vrij soepel.

Het blijkt moeilijker dan voorheen om uitkeringsgerechtigden te benaderen. Er is schaamte en mensen hoeven sinds kort daarvoor niet meer op één vast tijdstip hun briefjes in te leveren. De reacties die de SP loskrijgt zijn lauw, er is weinig bereidheid tot actie. Landelijk wordt er meer succes geboekt. Dankzij de SP wordt het ‘girogluren’ afgeschaft.

Foto: SP / SP Weert
Stop het girogluren in de bijstand

In appartementen aan de Driesveldlaan wordt onderzoek gedaan naar aanleiding van klachten. Deze gaan  over barsten en scheuren in muren en plafonds. De mensen worden door de SP geadviseerd hoe te handelen: klachten schriftelijk melden en bij uitblijven van een reactie bezwaar maken tegen de jaarlijkse huurverhoging.

In april worden de resultaten van het onderzoek gemeld bij de Bouwvereniging. Deze komt in beweging en  vraagt in een brief aan alle bewoners de klachten te melden. Men krijgt 28 reacties en de bouwvereniging zegt toe dat de klachten op korte termijn aangepakt worden.

In maart brengt de SP afdeling Weert samen met de afdeling Roermond een bezoek aan de tweede kamer. Ook mensen in een rolstoel konden mee met een speciale SP-bus voorzien van een lift.

In april zorgt de nieuwe bijstandswet ervoor dat bijstandsmoeders worden gedwongen aan cursussen mee te doen, maar voor opvang van de kinderen wordt niet gezorgd. De SP roept bijstandmoeders  op om hun kind mee naar de cursus mee te nemen als vorm van protest.

In mei en juli voert de SP haar eerste thuiszorgactie. Men wil de thuiszorg privatiseren en mensen die zorg krijgen een eigen bijdrage laten betalen. Op de markt worden folders uitgedeeld en handtekeningen verzameld. Bij zorginstellingen worden handtekeningenlijsten neergelegd. Voor het eerst wordt ook de markt in Stramproy aangedaan. De gemeente Stramproy zou later dat jaar gaan fuseren met de gemeente Weert waardoor ook dit dorp binnen het werkgebied van de SP afdeling Weert zou gaan vallen.

De actie leverde 1890 handtekeningen op. De thuiszorgplannen ketsen enkele maanden later af.

 

U bent hier