h

Zet de provincie de deur voor de IJzeren Rijn open?

26 april 2017

Zet de provincie de deur voor de IJzeren Rijn open?

Zo’n tien jaar geleden sloten Weert, diverse Midden Limburgse, Belgische en Duitse gemeenten samen met de provincie en diverse groene organisaties een ‘pact’ om goederenvervoer via de IJzeren Rijn tegen te houden. De provincie lijkt bij monde van Gedeputeerde Mackus de deur vandaag toch weer open te zetten. De SP wil opheldering en vraagt zich af of het College van Burgemeester en Wethouders net zo verbaasd is.

In de media was vanmorgen te lezen dat de provincie kansen ziet voor goederenvervoer via de route België – Weert – Roermond – Venlo – Duitsland en andersom. Een antwoordbrief op vragen van VVD Provinciale Statenlid Koppe die de provincie gisteren verstuurde lijkt hier ook op te wijzen.

SP fractievoorzitter Jeroen Goubet ‘Ik ben tamelijk verbaasd. Het standpunt van de provincie, gemeenten in de drie landen en diverse betrokken organisaties was altijd duidelijk. Geen goederenvervoer via de IJzeren Rijn. Dat de provincie nu een nieuwe route via Roermond en Venlo voorstelt veranderd niets aan de zaak voor Weert. Wij willen graag weten of er overleg is geweest tussen de gemeente en de provincie voordat dit nieuwe standpunt naar voren werd gebracht. Weert moet wat ons betreft nog steeds vasthouden aan een “nee, tenzij”. En met tenzij bedoelen we bijvoorbeeld een tunnel onder de stad door.’

Er is de laatste tijd het een en ander te doen over het spoorvervoer van zowel goederen als passagiers. Er lijkt een ingewikkeld kaartspel te ontstaan waar bijvoorbeeld Nederlandse belangen zoals een intercityverbinding tussen Heerlen en Aken worden ‘uitgeruild’ tegen wensen van Duitsland op het gebied van goederenvervoer rond Venlo.

‘Wij vinden het gevaarlijk als blijkt dat de provincie meegaat in dat spel. De Antwerpse havenbaronnen willen zo snel mogelijk over de IJzeren Rijn gaan rijden, via Roermond en Venlo vinden ze waarschijnlijk ook goed. Maar dure aanpassingen aan het spoor daar hebben ze geen zin in zo blijkt de afgelopen achttien jaar steeds’, aldus Goubet.

En er speelt nog meer. ‘De passagiersverbinding Weert – Antwerpen is nog allerminst zeker. En dan lezen we vandaag ook nog eens in een ander stuk van de Provincie dat men het onderzoek naar een stoptreinverbinding tussen Weert en Roermond wil stopzetten. Weert moet bij de pinken blijven in dit ingewikkelde spel. Het mag niet zo zijn dat we straks wel de lasten maar niet de lusten krijgen’, zo besluit Goubet.

U bent hier