h

Discussie IJzeren Rijn: Waar zijn maatregelen bij Weert gebleven? [UPDATE]

17 januari 2018

Discussie IJzeren Rijn: Waar zijn maatregelen bij Weert gebleven? [UPDATE]

Foto: Paul Lempens / SP Weert

Er is de dagen plots weer veel te doen over de IJzeren Rijn. De Belgen zien weer brood in de goederenspoorlijn en er is een zogenaamde kosten-batenanalyse gemaakt. Gelukkig reageert het Samenwerkingsverband IJzeren Rijn ook meteen op die studie door te zeggen dat ze nog steeds het nut van goederenvervoer niet inziet. Maar tot schrik van de SP wordt Weert daarbij slechts in de kantlijn genoemd.

Vlaanderen heeft een zogenaamde haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar mogelijke manieren om de IJzeren Rijn weer in gebruik te nemen. Ze stellen daarbij voor om de route België – Weert – Roermond – Venlo – Duitsland te gebruiken.

De regio het samenwerkingsverband, de regio en de provincie zijn niet betrokken geweest bij deze studie. De kosten zouden op Nederlands grondgebied maar liefst 600 miljoen euro bedragen. Zes keer zoveel als dat de spoorlijn op zou kunnen leveren aldus Gedeputeerde Mackus.

In het bericht wordt uitgebreid gesproken over benodigde maatregelen zoals verbindingsbogen bij Roermond, Venlo en in Duitsland. Daar is tijdens de haalbaarheidsstudie blijkbaar naar gekeken, naar een ondertunneling van het spoor in Weert niet. Ook in het bericht van het samenwerkingsverband wordt niet over een tunnel gesproken.

SP fractievoorzitter Jeroen Goubet. ‘Het is essentieel om in ieder geval als samenwerkingsverband die tunnel wel te blijven noemen. De Belgen spelen duidelijk een spelletje, ze willen voor een dubbeltje op de eerste rang zitten. Als we de tunnel onder Weert niet meer benoemen dan ben ik bang dat die binnenkort bij iedereen uit de hoofden is en dat komt de Belgen natuurlijk goed uit.’

De partij zal daarom vanavond tijdens de raadscommissie Ruimte vragen of en wat er in het samenwerkingsverband besproken is de afgelopen dagen.

De SP is en blijft tegenstander van goederenvervoer over de IJzeren Rijn. Het betekend voor Midden Limburg en ook vele plaatsen in België en Duitsland wel de lasten maar niet de lusten van goederenvervoer per spoor.

En eigenlijk onderbouwt de Belgische studie die mening verder. Enorm hoge investeringen die niet terug verdient zullen worden, veel overlast voor mens en natuur en grote veiligheidsrisico’s en tot slot kunnen bestaande goederenspoorlijnen de twintig treinen die de Belgen per dag willen laten rijden kunnen prima via bestaande routes zoal de Montzenroute.

Update.

De gemeente bestudeerd het onderzoek nog en komt binnenkort met een uitgebreide analyse en reactie aan de gemeenteraad. Wel kon wethouder van Eersel al melden dat het standpunt van de gemeente voor wat betreft goederenvervoer niet wezenlijk zal veranderen, het is nog steeds ‘nee, tenzij’, waarbij met tenzij vooral bedoeld wordt goede maatregelen voor mens en natuur om de gevolgen dragelijk te maken, bijvoorbeeld een tunnel onder Weert door. Ook zette de wethouder net als het samenwerkingsverband IJzeren Rijn grote vraagtekens bij de haalbaarheid en betaalbaarheid van het hele Belgische plan. Uitvoering zal zeker nog minstens vijftien jaar duren.

U bent hier