h

'Weert vreest komst LPG-treinen'

22 januari 2005

'Weert vreest komst LPG-treinen'

De LPG-treinen die nu nog via Brabant naar Duitse Roergebied rijden, zouden in de toekomst wel eens dwars door Weert kunnen razen. Dat vreest de gemeente Weert nu de heropening van het oude tracé van de IJzeren Rijn onafwendbaar lijkt te worden. De treinen met vloeibaar gas komen uit Vlissingen. Als straks de IJzeren Rijn heropend is, zouden deze treinen korter en sneller via Antwerpen, Weert en Roermond naar Duitsland kunnen rijden.

Een artikel uit Dagblad de Limburger van 22 januari 2005.

Weert is momenteel bezig met een lobby richting de Eerste Kamer. Dat is de laatste strohalm voor Weert om de IJzeren Rijn nog tegen te houden want vorig jaar stemde de Tweede Kamer al in met een arbitrageverdrag tussen Nederland en België. Dit verdrag gaat over de kostenverdeling van de heropening van de spoorlijn. Hiermee gaf politiek Den Haag indirect ook de goedkeuring aan het gebruiken van het oude tracé. Voor Weert betekent dat dat de goederentreinen dwars door de stad rijden. Ter compensatie wordt een metershoog geluidsscherm op het spoortalud gezet.

Alle politieken partijen in de Weerter gemeenteraad krijgen het verzoek om een stuk met kritiekpunten op de gang van zaken aan hun partijgenoten in de Eerste Kamer te overhandigen. In het stuk stelt Weert dat het voor de hand ligt dat de LPG-treinen straks over het spoor van deze oude verbinding tussen Antwerpen en het Roergebied gaan rijden. Het gebruiken van de Betuwelijn is immers 'ondoelmatig', stelt Weert, omdat de trein dan vele kilometers om rijdt.

Terwijl de Nederlandse regering juist probeert de LPG-treinen in Brabant buiten de stadskernen te krijgen, wordt blijkbaar voor Limburg een andere regel gehanteerd, klaagt Weert. Volgens de gemeente moeten beide provincies hetzelfde behandeld worden.

De brief en de lobby worden uitgevoerd op advies van SP-Eerste Kamerlid R. van Raak. Deze politicus heeft begin dit jaar een gesprek gevoerd met gemeente over de gang van zaken. Van Raak heeft daarbij ook aangekondigd dat hij nog vragen aan de ministers van Verkeer en Waterstaat, Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken en Vrom wil stellen over de kwestie IJzeren Rijn. Het Kamerlid sluit zelfs niet uit dat de Eerste Kamer deskundigen uitnodigt om het agendapunt nader mee te bespreken.

Weert heeft eerder ook al een lobby richting de Tweede Kamer gevoerd die zonder succes bleef. Volgens de gemeente worden alle mogelijkheden tot inspraak omzeild door het sluiten van een arbitrageverdrag. Als het internationaal hof van arbitrage een beslissing neemt, staat dat besluit boven een beslissing van de Tweede Kamer. Weert wil, als de spoorlijn al wordt heropend, dat de gemeente net als Roermond een omleiding van de rails om de stad krijgt.

U bent hier